Dotacje 2014-2020

Zaproszenie do składania wniosków: Współpraca społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie młodzieży EACEA/32/2015

Społeczeństwo obywatelskie Współpraca Młodzież Opis Celem niniejszego zaproszenia jest zapewnienie wsparcia strukturalnego, określanego jako dotacja operacyjna, europejskim organizacjom pozarządowym (ENGO) i sieciom obejmującym całą UE, działającym w dziedzinie kształcenia i...

Zaproszenie do składania wniosków - sojusze na rzecz wiedzy i sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

Sojusze na rzecz wiedzy Sojusze na rzecz wiedzy wdrażają spójny i kompleksowy zestaw wzajemnie powiązanych działań, które są elastyczne i dają się dostosować do różnych obecnych i przyszłych kontekstów i zmian w całej Europie. Poniższy wykaz zawiera przykłady grup działań:...

Zaproszenie do składania wniosków: Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Kluczowa akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Działania w ramach KA2 umożliwiają organizacjom z różnych krajów uczestniczących współpracę, rozwój, wymianę i transfer najlepszych praktyk i innowacyjnych podejść w dziedzinie edukacji, szkoleń i...

Zaproszenie do składania wniosków - wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw angażujących się w staże

Główne działanie 3: Wsparcie dla reform politycznych Kluczowe działanie 3 zapewnia dotacje na wiele różnych działań mających na celu stymulowanie rozwoju innowacyjnej polityki, dialogu politycznego i wdrażania polityki oraz wymiany wiedzy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i...

Krajowe Inteligentne Specjalizacje bez tajemnic

Gdy analizujemy zasady pozyskiwania dotacji z UE, często możemy natrafić na termin Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Nie zawsze wiemy jednak, co on oznacza i dlaczego powinien być dla nas ważny. O czym mowa? Najbardziej ogólna definicja mówi o tym, że Krajowe Inteligentne Specjalizacje...

Perspektywy rozwoju startupów w Polsce Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. W ramach tego projektu można uzyskać pomoc wynoszącą nawet 800 tysięcy złotych. Konkurs ruszył 22...

Czego oczekiwać od poddziałania "Bony na innowacje dla MŚP"

Poddziałanie 2.3.2 programu Inteligentny Rozwój „Bony na innowacje dla MŚP” to kontynuacja instrumentu, który mieliśmy okazję poznać dość dobrze podczas poprzedniej perspektywy unijnej. Ich celem jest przyczynienie się do lepszego współdziałania środowisk nauki oraz...

Efektywność energetyczna w przepisach polskiego prawa

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku definiuje efektywność energetyczną jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie...

Jak się starać o kredyt technologiczny w nowej odsłonie?

Najbliższy czas to okres walki o szczególny kredyt, który w ostatnich latach był popularniejszy nawet niż klasyczne dotacje. Oczywiście mowa tu o kredycie technologicznym, który jest często określany mianem największego przeboju wśród instrumentów wykorzystywanych do finansowania firm...

Dotacje unijne dla IT na przykładzie województwa mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego

Choć w tym roku możemy mówić o sporych ograniczeniach, nie powinniśmy zapominać o tym, że nadal można liczyć na dofinansowanie projektów IT w tych regionach, w których nie ogłoszono oddzielnych konkursów w tym zakresie. Nadal można zatem liczyć na dotację otrzymaną w ramach...

Co warto wiedzieć o dotacjach unijnych na wprowadzenie innowacji na rynek?

Jeśli nasze przedsiębiorstwo realizuje projekty związane z wdrożeniem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, ma ono szansę na wsparcie unijne. Może ono pochodzić między innymi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, z konkursu, który ruszył 1 czerwca 2016 roku...

Na jakie wsparcie unijne może liczyć branża IT?

Branża IT z pewnością nie powinna mieć powodów do niezadowolenia, ponownie może bowiem skorzystać z dotacji unijnych. Warto mieć jednak świadomość tego, że zmieniły się kryteria konkursowe, a uzyskanie wsparcia finansowego jest uzależnione zarówno od innowacyjności, jaki walorów...

Jak zyskać wsparcie unijne na programy badawcze?

Sam program „Inteligentny Rozwój” przewiduje, że na sfinansowanie prac badawczych i rozwojowych będzie można przeznaczyć niemal 3,5 miliarda euro. Co ciekawe, pieniądze te będą stanowiły wsparcie przede wszystkim dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które...

Dotacje unijne dla firm z Małopolski - rok 2016

Dotacje unijne to środki finansowe Unii Europejskiej, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dzięki którym przedsiębiorcy otrzymują wsparcie dla swoich działań i rozwoju firm. Fundusze wykorzystywane są w celu wspierania oraz restrukturyzacji gospodarek państw...

Jak pozyskać dotacje na rozwój własnego biznesu?

Konkursy ogłoszone na początku 2016 roku to zaledwie wstęp do tego, co będzie na nas oczekiwać w najbliższym czasie. Do zdobycia są przy tym zarówno środki pochodzące z EFRR, jak i EFS, te zaś przeznaczone są między innymi na start biznesu, innowacje, ochronę prawną rozwiązań...

Branża IT a dotacje unijne (2014-2020)

Skrót IT oznacza technologię informacyjną (ang. Information Technology), czyli całokształt zagadnień, środków i działań, które związane są z przetwarzaniem informacji. Branża IT jest jedną z najważniejszych i najnowocześniejszych w obecnych czasach, zatem zawsze stanowiła ważną...

Co warto wiedzieć o dotacjach dla firm w 2016 roku (na przykładzie Małopolski)

Wraz z nową perspektywą unijną mamy do czynienia również z nowymi perspektywami promocji przedsiębiorstw poza Polską, zakupem i wdrożeniem wyników prac badawczych i rozwojowych, a także z inwestycjami ekologicznymi. Można z nich korzystać wykorzystując w tym celu regionalne programy...

Dotacje na rozwój technologiczny w maju i czerwcu 2016

Stały rozwój technologiczny i wdrażanie nowych rozwiązań jest w dzisiejszych czasach rzeczą niezwykle ważną dla każdej firmy, która tylko chce utrzymać się na rynku – bez tego nie będziemy w stanie świadczyć dla naszych klientów usług stojących na odpowiednio wysokim...

Dotacje dla firm na rozwój

Rozwijanie swojej firmy w dużym stopniu powinno polegać na wdrażaniu w niej nowatorskich rozwiązań i technologii. Niestety, nie każdy przedsiębiorca jest w stanie sobie na to pozwolić – w końcu w większości przypadków wiąże się to ze sporymi wydatkami. Na szczęście jednak...

Premia za innowacyjność dla przedsiębiorców

Innowacyjność i wprowadzanie w swojej firmie zupełnie nowych, nieznanych wcześniej w danej branży czy regionie rozwiązań jest bardzo opłacalne. Przede wszystkim dlatego, że praktycznie każde przedsiębiorstwo funkcjonuje dzięki temu znacznie lepiej, a jakość oferowanych przez niego...

Dotacje unijne dla małych i średnich firm

Nie ma żadnych wątpliwości, że dotacje unijne doskonale wpłynęły na rozwój polskiej gospodarki na przestrzeni ostatniej dekady, zaś mnóstwo przedsiębiorców otrzymało dzięki nim ogromne możliwości w kwestii inwestowania i rozwijania swoich działalności. Dotacje przyznawane są na...