Dotacje unijne dla IT na przykładzie województwa mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego

dotacje dla ITChoć w tym roku możemy mówić o sporych ograniczeniach, nie powinniśmy zapominać o tym, że nadal można liczyć na dofinansowanie projektów IT w tych regionach, w których nie ogłoszono oddzielnych konkursów w tym zakresie. Nadal można zatem liczyć na dotację otrzymaną w ramach konkursów ogólnych.

Regionalne inteligentne specjalizacje i ich specyfika

Aż 12 województw wskazało IT jako obszar, w który warto inwestować. Mówimy w tym kontekście o województwie dolnośląskim, świętokrzyskim, śląskim, podkarpackim, małopolskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim oraz małopolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Jak wygląda to w praktyce?

1. Województwo małopolskie

IT dotacje unijneTrudno nie dostrzec tego, że małopolska branża IT rośnie w siłę, nie dziwi więc i to, że TIK jest postrzegany za jeden z ważniejszych projektów rozwojowych w tym regionie do roku 2020. Firmy informatyczne mogą więc liczyć na wsparcie przygotowanych przez siebie projektów w kilku konkursach.

a) Konkurs 1.2.1 – projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Konkurs ten przewiduje wsparcie na prowadzenie badań oraz prac rozwojowych, które finalnie mają doprowadzić do pierwszej produkcji włącznie. Jego ogłoszenie miało miejsce w drugiej połowie maja 2016 roku.

b) Konkurs 1.2. – infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw W ramach tego konkursu przewiduje się stworzenie i wyposażenie działów badawczo-rozwojowych, które następnie będą wykorzystywane do prowadzenia własnych badań. Ogłoszenie konkursu nastąpiło w drugiej połowie maja 2016 roku.

c) Konkurs 1.2.3 – bony na innowacje Konkurs zakłada dotacje unijne na małe projekty (do 100 tysięcy PLN) mające na celu wspieranie współpracy pomiędzy sektorem MŚP i jednostkami naukowymi i wspierającymi innowacje. Konkurs został ogłoszony 6 czerwca 2016 roku.

d) Konkurs 3.4.3 – dotacje dla MŚP we wczesnej fazie rozwoju W ramach tego programu przewiduje się wsparcie dla firm działających na rynku do dwóch lat chcących wdrożyć wyniki prac badawczo-rozwojowych, zarówno własnych, jak i nabytych. Konkurs zostanie ogłoszony w czwartym kwartale 2016 roku.

e) Konkurs 3.4.4 A – Dotacje dla MŚP na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych Konkurs zakłada wsparcie dla firm, które są obecne na rynku więcej niż dwa lata. Dotyczy stworzenia nowego produktu, który będzie bazował na wynikach badań badawczo-rozwojowych. Konkurs zostanie ogłoszony w czwartym kwartale 2016 roku.

2. Województwo mazowieckie

W województwie mazowieckim małe i średnie przedsiębiorstwa będą korzystały przede wszystkim z działania 3.3 – innowacje w MŚP. Obejmuje ono między innymi:

a) nowe produkty i usługi oparte na TIK,

b) e-handel,

c) platformy B2B,

d) systemy zarządzające procesami w firmie,

e) systemy tworzące usługi elektroniczne.

3. Województwo dolnośląskie

dotacje unijne ITW województwie dolnośląskim pojawi się możliwość wspierania prac badawczo-rozwojowych i wyposażenia infrastruktury służącej prowadzeniu badań z zakresu IT w ramach działania 1.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa. W tym roku konkurs nie został zaplanowany, przewiduje się jednak jego wdrożenie w roku 2017.

Przed przedsiębiorcami otwiera się też możliwość wprowadzania nowych produktów i usług dzięki działaniu 1.5 – rozwój produktów i usług w MŚP. Tu na preferencyjne traktowanie mogą liczyć przede wszystkim te projekty, które wpisują się w strategię regionalnej specjalizacji. Konkurs ma ruszyć 30 września 2016 roku, a szczególna pula środków zostanie przygotowana z myślą o tych podmiotach, które liczą na wsparcie, choć nie działają na rynku dłużej niż przez dwa lata.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,