Warsztaty Bliskowschodniego Dialogu Usystematyzowanego, 14-20 maja 2017 r., Nikozja, CYPR

Future Worlds Center i Institute of Entrepreneurship Development zapraszają 20 młodych ludzi z Bliskiego Wschodu do udziału w warsztatach na Bliskim Wschodzie w ramach globalnego projektu "Reinventing Democracy in the Digital Era" finansowanego przez UNDEF, którego celem jest stworzenie nowego systemu rządów poprzez zaproponowanie nowych i innowacyjnych pomysłów na działania.

Wyniki/produkty warsztatów zostaną włączone do e-booków i Manifestu na rzecz demokracji XXI wieku.

Uczestnicy pokrywają wszystkie koszty.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ ZGŁOSIĆ


PROFIL UCZESTNIKA

Kontekst: Przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych LUB przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją formalną, pozaformalną i administracyjną, którzy pracują z młodzieżą.

Doświadczenie: 2 latadoświadczenia wolontariackiego/zawodowego w organizacji non-profit, for-profit lub hybrydowej (preferowane, ale nieobowiązkowe).

Wiek: 18-30 lat

Język: Bardzo dobry poziom znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie

Narodowość: Obywatele Bahrajnu/ Cypru/ Egiptu/ Iranu/ Iraku/ Izraela/ Jordanii/ Kuwejtu/ Libanu. Oman/ Katar/ Arabia Saudyjska/ Państwo Palestyna/ Syria/ Turcja/ Zjednoczone Emiraty Arabskie lub Jemen.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

  • Zidentyfikowanie 10 uczestników-cieni, którzy wirtualnie, za pośrednictwem mediów internetowych, przedstawią swoje pomysły i opinie dotyczące celów projektu.
  • Aktywny udział w warsztatach na Cyprze
    • Przedstawienie pomysłów na zawartość e-booków i Manifestu na rzecz demokracji XXI wieku (podczas warsztatów)
  • Udział w 3 webinariach regionalnych i 2 webinariach globalnych.

WYNIKI WARSZTATÓW

  1. 50 Propozycji Działań na rzecz projektowania idealnych systemów rządów w przyszłości
  2. Wspólnie opracowane e-booki dotyczące problemów demokracji i pomysłów na działanie
  3. Manifest Demokracji XXI wieku: "Wymagania nowego systemu demokracji".
  4. Stworzenie i wdrożenie regionalnego planu działania

Dowiedz się więcej PYTANIA I ODPOWIEDZI