Abstract Announcement for International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation

Zawartość najnowszego numeru z:
International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI)
Tom 5, Issue 1, styczeń - czerwiec 2015 r.
Opublikowano: Semi-Annually in Print and Electronically
ISSN: 1947-8585; EISSN: 1947-8593;
Wydane przez IGI Global Publishing, Hershey, USAwww.igi-global.com/ijeei


Redaktor(ka) naczelna(y): Waralak V. Siricharoen (University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand)

Uwaga: Nie ma żadnych opłat za złożenie lub przyjęcie manuskryptu do International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI). Wszystkie manuskrypty są akceptowane w oparciu o podwójnie ślepy proces redakcyjny typu peer review.

ARTYKUŁ 1

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: Perspektywa studentów

Mukta Mani (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Jaypee Institute of Information Technology, Noida, Indie)

Uważa się, że edukacja w zakresie przedsiębiorczości zapewnia studentom zrozumienie koncepcji przedsiębiorczości, szkoli ich i motywuje do angażowania się w działania przedsiębiorcze w przyszłości. Jest to badanie empiryczne mające na celu zbadanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości w dyscyplinie inżynierskiej z perspektywy studentów. Badanie próbuje również odkryć czynniki, które motywują ich do podejmowania działań przedsiębiorczych oraz postrzegane przez nich przeszkody. Dane dotyczące opinii studentów na temat edukacji w zakresie przedsiębiorczości zostały zebrane od 168 studentów. Dane zostały przeanalizowane przy użyciu różnych narzędzi statystycznych. Stwierdzono, że studenci są bardzo zainteresowani rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Uważają, że umiejętności podejmowania decyzji, zdolność do podejmowania ryzyka, kreatywność, zdolności komunikacyjne i umiejętność przygotowania biznesplanu są najważniejszymi umiejętnościami odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy. Czują się zmotywowani do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej z powodu czynników wewnętrznych, takich jak bycie swoim własnym szefem, gonienie swoich marzeń. Brak doświadczenia i brak funduszy to czynniki najbardziej odstraszające.

Aby otrzymać kopię całego artykułu, kliknij na poniższy link.
www.igi-global.com/article/entrepreneurship-education/135932

Aby przeczytać próbkę tego artykułu w formacie PDF, kliknij na poniższy link.
www.igi-global.com/viewtitlesample.aspx?id=135932

ARTYKUŁ 2

Procesy ekspansji klienta, w których pośredniczy wiedza od klienta w jordańskim sektorze telekomunikacyjnym w celu osiągnięcia rentowności klienta

Samer Alhawari (Wydział Systemu Informacji Zarządczej, The World Islamic Sciences and Education University, Amman, Jordania)

Temat rentowności klienta jest głównym przedmiotem zainteresowania sektora telekomunikacyjnego, który stara się zidentyfikować jego antecedencje i strukturę przyczynową w celu lepszego zrozumienia zarządzania rentownością klienta. Z tego powodu procesy ekspansji klienta i "wiedza od klienta" są szeroko stosowane w tym konkurencyjnym środowisku w celu osiągnięcia rentowności klienta. Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie modelu, który określa, w jaki sposób połączenie procesów ekspansji klienta i "Wiedzy od klienta" pozwoli osiągnąć rentowność klienta. W artykule zaadaptowano ilościowe podejście badawcze poprzez zastosowanie strategii ankietowej, która jest przeprowadzana za pomocą kwestionariusza zebranego od 193 osób pracujących na stanowisku kierowniczym w jordańskich organizacjach telekomunikacyjnych. Badacz wykorzystuje inteligentny Partial Least Square (PLS) jako technikę analizy do testowania wszystkich hipotez. Wyniki sugerują, że istnieje pozytywny wpływ na dostosowanie procesów ekspansji klienta w celu poprawy rentowności klienta, pośredniczony przez "Wiedzę od klienta".

Aby uzyskać kopię całego artykułu, kliknij na poniższy link.
www.igi-global.com/article/customer-expansion-processes-mediating-by-knowledge-from-customer-in-the-jordanian-telecommunication-sector-to-achieve-customer-profitability/135933

Aby przeczytać próbkę artykułu w formacie PDF, kliknij na poniższy link.
www.igi-global.com/viewtitlesample.aspx?id=135933

ARTYKUŁ 3

Opracowanie modelu prognozowania na rynku mody w Tajlandii w oparciu o analizę statystyczną i Content-Based Image Retrieval

Komaek Kawinakrathiti (Technopreneurship and Innovation Management Program, Graduate School, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand), Suphakant Phimoltares (Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand), Patcha Utiswannakul (Department of Creative Arts, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand)

Tradycyjny proces prognozowania trendów w przemyśle modowym Tajlandii został zakwestionowany przez szybką modę. W tym artykule, Content-Based Image Retrieval (CBIR) technika jest wykorzystywana do wyszukiwania trendów mody w szybkiej mody wpływ. Po pierwsze, sześć teorii mody zostały wdrożone jako 12 zmiennych wpływających na trendsetter. Analiza skupień, i analiza czynnikowa podejście używać źródło moda trendsetter także. Analiza klastra oddzieliła wszystkie próbki na trzy grupy z różnymi sposobami mody. Moreover, czynnik analiza technika grupować wszystkie zmienne w trzy znacząco czynnik. Z takich technik, media internetowe wyraźnie są najlepszym źródłem trendsettera mody. W modelu autorów, tradycyjne źródła prognozowania zostały dodane do wpływu szybkiej mody z CBIR. Następnie CBIR został oceniony pod względem skuteczności w porównaniu z prawdziwym ekspertem mody w tajskim przemyśle mody. Z testu statystycznego, przestrzenny rozkład kolorów daje wysoką wydajność w wyborze podobnego stylu mody jak ekspert mody.

Aby uzyskać kopię całego artykułu, kliknij na poniższy link.
www.igi-global.com/article/developing-forecasting-model-in-thailand-fashion-market-based-on-statistical-analysis-and-content-based-image-retrieval/135934

Czytać PDF próbka ten artykuł, klikać na the łącze below.
www.igi-global.com/viewtitlesample.aspx?id=135934

ARTYKUŁ 4

Ocena elementów opowiadania w grafikach informacji biznesowej chińskiego giganta e-przedsiębiorczości Alibaby

Yuejiao Zhang (Wydział Anglistyki, Uniwersytet Teksański w Arlington, Arlington, TX, USA)

Alibaba Group jest największą chińską firmą zajmującą się handlem elektronicznym i liderem w publikowaniu infografik dotyczących e-biznesu. Niniejsze badanie ma na celu zrozumienie, jak infografiki Alibaby wykorzystują teksty, pomoce wizualne i grafiki statystyczne, aby ułatwić zrozumienie ich treści. Ilościowa analiza treści 460 infografik sugeruje, że o ile preferencje treściowe firmy Alibaba są zgodne z jej misją edukowania właścicieli małych firm, o tyle projekt i formy jej infografik mogą być znacznie ulepszone. Aby ułatwić lepsze opowiadanie historii i komunikację wizualną, projekt infografiki musi lepiej wykorzystywać teksty wprowadzające i podsumowujące, stosować pomoce wizualne, które ułatwiają współzależne opowiadanie historii i służą bardziej celom funkcjonalnym niż dekoracyjnym, a także lepiej wykorzystywać moc grafiki statystycznej, aby szybko przekazać wzorce kryjące się za wartościami liczbowymi.

Aby otrzymać kopię całego artykułu, kliknij na poniższy link.
www.igi-global.com/article/assessing-elements-of-storytelling-in-chinese-e-entrepreneur-giant-alibabas-business-information-graphics/135935

Aby przeczytać próbkę tego artykułu w formacie PDF, kliknij na poniższy link.
www.igi-global.com/viewtitlesample.aspx?id=135935


Aby uzyskać pełne kopie powyższych artykułów, sprawdź, czy ten numer International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI) znajduje się w bibliotece Twojej instytucji. Czasopismo to znajduje się również w bazie danych IGI Global"InfoSci-Journals": www.igi-global.com/isj.


CALL FOR PAPERS

Misja IJEEI:

Misją International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI) jest zapewnienie międzynarodowego forum dla badaczy i praktyków, aby rozwijać wiedzę i praktykę wszystkich aspektów elektronicznej przedsiębiorczości i innowacji. Nowe teorie, technologie, aplikacje i wyzwania związane z e-przedsiębiorczością i innowacjami są podkreślane w celu stymulowania i rozpowszechniania najnowocześniejszych informacji w środowiskach badawczych i biznesowych w odpowiednim czasie. Czasopismo rozwija kompleksowe ramy e-przedsiębiorczości i innowacji poprzez przyjęcie multidyscyplinarnego podejścia do zrozumienia e-przedsiębiorczości i innowacji oraz ich implikacji dla przedsiębiorczości, firm i gospodarek.

Indeksy IJEEI:

 • Bacon's Media Directory
 • Katalogi Cabell'a
 • DBLP
 • Google Scholar
 • IndexCopernicus
 • INSPEC
 • JournalTOCs
 • Abstrakty bibliotek i nauk informacyjnych (LISA)
 • MediaFinder
 • Standardowy katalog czasopism
 • Ulrich's Periodicals Directory

Okładka IJEEI:

IJEEI jest międzynarodowym czasopismem i publikuje oryginalne badania dotyczące różnych aspektów e-przedsiębiorczości i innowacji. Wśród tematów do uwzględnienia (ale nie tylko) są następujące:

 • Bariery i wyzwania e-przedsiębiorczości i innowacji.
 • Studia przypadków z zakresu e-przedsiębiorczości i innowacji
 • Krytyczne czynniki sukcesu dla e-przedsiębiorczości i innowacji
 • Rozwój e-przedsiębiorczości i innowacji
 • Kształcenie i szkolenie w zakresie e-przedsiębiorczości
 • Gospodarcze i społeczne skutki e-przedsiębiorczości i innowacji
 • E-przedsiębiorczość i biznesplan
 • E-przedsiębiorczość i zatrudnienie
 • E-przedsiębiorczość i e-społeczeństwo
 • E-przedsiębiorczość i innowacje w krajach rozwijających się i rozwiniętych
 • E-przedsiębiorczość i innowacje w małych, średnich i dużych organizacjach
 • Kwestie etyczne i prawne w e-przedsiębiorczości i innowacjach
 • Interakcje między e-przedsiębiorczością a e-innowacją
 • Modele e-przedsiębiorczości i innowacji
 • Nowe horyzonty w e-bankowości i e-administracji dzięki e-przedsiębiorczości i innowacjom
 • Rola Internetu i innych technologii informacyjno-komunikacyjnych w e-przedsiębiorczości i innowacjach
 • Rola religii i kultury narodowej w e-przedsiębiorczości i innowacjach
 • Strategie e-przedsiębiorczości i innowacji
 • Teorie e-przedsiębiorczości i innowacji
 • Zaufanie w e-przedsiębiorczości i innowacjach
 • E-przedsiębiorczość i innowacyjność kobiet i młodzieży

Zainteresowani autorzy powinni zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi składania manuskryptów w czasopiśmie www.igi-global.com/calls-for-papers/international-journal-entrepreneurship-innovation-ijeei/1130.

Jak czytamy na stronie IGI Global.