Pisanie wniosku o dotację unijną – na co należy uważać?

wniosek o dotację unijną na co uważaćTrudno nie zgodzić się co do tego, że dotacje unijne w ciągu ostatniej dekady w ogromnym stopniu wspomogły polską gospodarkę i sprawiły, że wielu przedsiębiorców w naszym kraju otrzymało sporo funduszy niezbędnych do rozwoju ich działalności. Niestety, ubieganie się o takie wsparcie finansowe bardzo często wiąże się z niemałymi formalnościami, jakie trzeba przy tym załatwić.

Zaczynają się one już na samym początku, w momencie, kiedy składamy wniosek o przyznanie nam dotacji. Otrzymanie pieniędzy nie oznacza jednak ich końca – spore formalności będą towarzyszyć nam przez cały czas, kiedy będziemy realizowali rozpisany przez siebie projekt. Bardzo ważne jest tutaj dbanie o odpowiednie zarządzanie takimi formalnościami, bowiem jakiekolwiek nieprawidłowości z tym związane mogą ściągać na nas mnóstwo problemów.

Niezwykle istotne jest między innymi dokładne dokumentowanie wszystkich wykonywanych przez siebie działań, związanych z realizowanym właśnie projektem. Czasami wymaga to od nas załatwiania ogromnej i czasochłonnej papierkowej roboty, ale i tak cały włożony w to wysiłek bardzo się opłaca – dzięki temu otrzymujemy dla naszej firmy naprawdę niemałe wsparcie finansowe. Dotacje unijne otrzymuje się zwykle za pośrednictwem specjalnych konkursów, organizowanych przez stosowne urzędy.

na co uważać pisząc wniosek

Każdy konkurs może posiadać dość odmienną charakterystykę – same wymagania jakie są w nich stawiane przed przedsiębiorcami mogą znacznie się od siebie różnić. W związku z tym trudno jest jednoznacznie określić, jakie dokładnie formalności będziemy musieli załatwić w czasie ubiegania się o dofinansowanie, bowiem wszystko zależy tu od konkretnego konkursu. W każdym przypadku podstawą jest oczywiście odpowiedni wniosek, ale w zależności od danej sytuacji możemy na przykład zostać poproszeni o załączenie do niego określonej liczby załączników. Czasami nie są one w ogóle potrzebne, w innych przypadkach wymaga się ich nawet kilkadziesiąt. Podstawą jest zatem dokładne zapoznanie się z regulaminem danego konkursu, bowiem jedynie dzięki temu będziemy wiedzieli, czego się od nas oczekuje.

Podobnie jak wymagania stawiane przed uczestnikami konkursu, tak samo mogą się od siebie różnić sposoby oceniania poszczególnych zgłoszeń. Niekiedy komisja zapoznaje się wyłącznie z treścią zgłoszenia i ocenia je pod względem merytorycznym. W wielu przypadkach konieczne może być jednak przesłanie dodatkowych załączników i zamieszczenie w podaniu wielu informacji na temat prowadzonej przez siebie działalności. Wymogi stawiane na tym polu przedsiębiorcom w ciągu ostatnich lat przeszły jednak liczne zmiany.

Obecnie ubieganie się o dotację unijną jest o wiele łatwiejsze niż dekadę temu. Bardzo korzystnie wpłynęło to na sytuację przedsiębiorców i wyraźnie zmniejszyło ilość błędów, jakie często zdarzały się przy tych formalnościach. Jak już powiedzieliśmy, wniosek o dotację unijną w każdym przypadku będzie oceniany pod względem merytorycznym – jest to absolutne minimum, spotykane przy niemalże wszystkich konkursach. Należy zatem zadbać o to, aby wniosek był pod tym względem jak najbardziej poprawny. Musi on opisywać naszą działalność oraz cel, na jaki chcemy uzyskać dofinansowanie. Powinniśmy w nim przedstawić, w jaki sposób wsparcie finansowe wpłynie nie tylko na naszą firmę, ale również całą branżę oraz region, w którym działamy.

harmonogram działań dotacja unijnaTrzeba również przygotować dokładny harmonogram wszystkich działań i wydatków związanych z naszym projektem. Takie informacje powinny być przedstawione w sposób rzeczowy i przejrzysty, bez zbędnych ubarwień. Istnieją specjalne instytucje państwowe, które udzielają bezpłatnych informacji na temat tego, w jaki sposób przygotować wniosek i co należy w nim zamieścić.

Ponadto, warto zwrócić uwagę, że na rynku działają firmy specjalizujące się w pisaniu takich wniosków. Doskonale pokazuje to, że bez odpowiedniego doświadczenia i obycia z tym tematem samodzielne przebrniecie przez wszystkie te formalności może być bardzo trudne. Podstawą jest dokładne zapoznanie się ze wszystkimi zasadami konkursu – wymogi stawiane przez firmami biorącymi w nich udział są jasno opisane i powszechnie dostępne – a następnie ścisłe ich przestrzeganie.