Co warto wiedzieć o dotacjach dla firm w 2016 roku (na przykładzie Małopolski)

dotacje dla firmWraz z nową perspektywą unijną mamy do czynienia również z nowymi perspektywami promocji przedsiębiorstw poza Polską, zakupem i wdrożeniem wyników prac badawczych i rozwojowych, a także z inwestycjami ekologicznymi. Można z nich korzystać wykorzystując w tym celu regionalne programy wsparcia.

Aktywność międzynarodowa MŚP dla małopolskich eksporterów

Poddziałanie 3.3.2 przewiduje uzyskanie wsparcia uwzględniającego zarówno przedsięwzięcia marketingowe, jak i inicjatywy, których celem jest budowanie wizerunku firmy. Pomoc może też dotyczyć przystosowania produktu do wymogów, jakie stawia przed nim nowy rynek docelowy, a także stworzenie dokumentacji, która ułatwi wprowadzenie produktu na rynek zagraniczny.

Znaczenie harmonogramu

biznes planAplikując do nowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych w szczególny sposób należy skoncentrować się nad opracowaniem harmonogramu. Powinien mieć on charakter rzeczowo-finansowy, należy mieć przy tym na uwadze to, że mamy w jego przypadku do czynienia z wyjątkowo istotnym dokumentem zwłaszcza w przypadku projektów eksportowych. Mówiąc o jego najważniejszych elementach należy wyróżnić:

a) Szacowanie kosztów

Poddziałanie 3.3.2 nie obejmuje zakupu urządzeń i środków trwałych, należy więc maksymalnie precyzyjnie zaplanować wysokość kosztów ponoszonych w jego ramach. Co ważne, wycenienie maszyny o konkretnych parametrach jest zawsze łatwiejsze niż oszacowanie kosztów kilkudniowego wyjazdu za granice. Mając na uwadze wahania kursowe, przy szacowaniu kosztów warto pomyśleć o buforze bezpieczeństwa

b) Termin i cel wyjazdu

Jeszcze przed złożeniem wniosku należy określić, gdzie i kiedy chcemy wyjechać. Pozwala to na minimalizację ryzyka zmian i przesunięć. W innym wypadku musimy liczyć się z dużymi przesunięciami harmonogramu już podczas realizacji projektu, a to każdorazowo wymaga zgody jednostki zarządzającej lub pośredniczącej

c) Poziom szczegółowości i jego wyzwania

Zastanawiając się nad przyjętym poziomem szczegółowości najlepiej pomyśleć o znalezieniu równowagi pomiędzy ogólnym planowaniem i zagłębianiem się w szczegóły. Ma to duże znaczenie, jako beneficjenci poddziałania 3.3.2 będziemy bowiem musieli ponieść wszystkie koszty narzucone nam przez harmonogram.

Dotacje dla „dwulatków”

Mikro- małym i średnim przedsiębiorstwom zaleca się intensywne przygotowywanie do konkursu 3.4.4, który ruszy w czwartym kwartale 2016 roku. Pozwoli on na wdrożenie zakupionych lub samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Tu najpoważniejsze ograniczenie odnosi się do funkcjonowania firmy na rynku, musi ona bowiem istnieć na nim przynajmniej dwa lata. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to w tym przypadku 25 mln PLN.

Co z dokumentacją?

 dokumentacja do wnioskuKluczowym elementem tego poddziałania wydaje się być prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Od firmy oczekuje się więc troski o właściwe księgowanie wydatków jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu z UE. Szczególny nacisk należy położyć na zakup wyników badań od jednostki naukowo-badawczej, stosowne prawa do badań, których wdrożenie planujemy oraz na takie ułożenie współpracy, aby była ona jak najwygodniejsza z naszego punktu widzenia.

Teoria i praktyka nie zawsze idą ze sobą w parze, może się więc okazać, że choć od jednostki naukowej zakupiliśmy substancję chemiczna, dla której charakterystyczne są znacznie lepsze właściwości niż te, którymi mogą pochwalić się konkurenci, okazuje się, że można o nich mówić jedynie w tak zwanym środowisku laboratoryjnym. W rzeczywistym użyciu, a właśnie ono ma dla nas kluczowe znaczenie, wspomniane parametry są nawet o dziesięć procent niższe. Musimy zatem zadbać o taką metodykę współpracy ze wspomnianą jednostką, abyśmy mogli liczyć na substancję o którą pierwotnie wnioskowaliśmy.

Co z naborem projektów?

Warto pamiętać o tym, że w ramach konkursu 3.4.4 planuje się oddzielny nabór wniosków od tych firm, które dostarczają urządzenia wykorzystywane do produkowania energii ze źródeł odnawialnych. I tu beneficjentami mogą być jedynie te przedsiębiorstwa, które działają na rynku już od przynajmniej 24 miesięcy.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,