Zaproszenie do składania wniosków: Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Kluczowa akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Działania w ramach KA2 umożliwiają organizacjom z różnych krajów uczestniczących współpracę, rozwój, wymianę i transfer najlepszych praktyk i innowacyjnych podejść w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży.

Następujące działania są zarządzane przez EACEA w ramach ogólnego zaproszenia do składania wniosków i opisane szczegółowo w Przewodniku programowym:

  • Sojusze na rzecz wiedzy współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami; Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych wspieranie opracowywania i realizacji wspólnych programów, programów i metodologii nauczania i szkolenia zawodowego; Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży wspieranie współpracy z krajami partnerskimi; Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego wspieranie współpracy z krajami partnerskimi.

Dodatkowo w ramach KA2 będzie istniała duża liczba Partnerstw Strategicznych w obszarze Edukacji, Szkoleń i Młodzieży, wspieranych przez KA2. Ich wybór i zarządzanie odbywa się na poziomie krajowym. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z Narodową Agencją w swoim kraju.

Projekty budowania potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Projekty budowania potencjału w obszarze szkolnictwa wyższego są projektami współpracy ponadnarodowej, opartymi na wielostronnych partnerstwach, głównie pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z Krajów Programu i kwalifikujących się Krajów Partnerskich.

Projekty wspólne działają na poziomie mikro i są skierowane do instytucji szkolnictwa wyższego w uprawnionych Krajach Partnerskich.

Ich celem jest modernizacja i reforma instytucji szkolnictwa wyższego poprzez działania takie jak:

  • Opracowanie nowych programów nauczania lub udoskonalenie istniejących; Usprawnienie systemów zarządzania i kierowania; Budowanie relacji między instytucjami szkolnictwa wyższego a odpowiednimi podmiotami społeczno-gospodarczymi.

Projekty strukturalne działają na poziomie makro i są ukierunkowane na krajowe systemy i polityki szkolnictwa wyższego w kwalifikujących się krajach partnerskich. Obejmują one działania takie jak:

  • Modernizacja polityki, zarządzania i kierowania systemami szkolnictwa wyższego; Wzmacnianie relacji między systemami szkolnictwa wyższego a szerszym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W projektach mogą uczestniczyć, w stosownych przypadkach, organizacje pozarządowe, MŚP i wszelkie organizacje działające w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,