Wnioski o dotacje unijne – co warto wiedzieć?

dofinansowanie z uniiDzięki uzyskaniu odpowiedniego dofinansowania z Unii Europejskiej każda firma może otrzymać ogromne możliwości w rozwoju i inwestowaniu w poszerzanie zakresu swojej działalności. Równocześnie jednak zdobycie takich pieniędzy jest zadaniem trudniejszym i bardziej wymagającym, niż się wydaje.

Wielu ludzi sądzi, że wystarczy tu jedynie złożyć prosty wniosek w odpowiednim urzędzie, aby po chwili na nasze konto wpłynęły pieniądze – takie podejście jest ogromnym uproszczeniem, które nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Samo przygotowanie odpowiedniego wniosku może być bardzo wymagające, bowiem istnieje całe mnóstwo różnych kwestii jakie musimy przy tym uwzględnić. Warto zapoznać się z nimi jak najbliżej, bowiem dzięki temu będziemy wiedzieli, jakich błędów powinniśmy tu unikać.

wniosek o dotacjęZłożone przez nas podanie zostanie poddane dokładnej analizie, w czasie której specjalna komisja oceni wiele jego aspektów. Podanie musi przedstawiać przede wszystkim korzyści, jakie gospodarka i nasz region odniesie dzięki temu, że otrzymamy wsparcie finansowe i zrealizujemy przygotowany przez nas projekt. Warto uwzględnić wszystkie argumenty, szczególne te, których skutki są dobrze rozłożone w czasie i długotrwałe – na przykład, stworzenie nowych miejsc pracy czy wdrożenie technologii, które dotychczas nie były wykorzystywane w naszej okolicy. Zwykle wymaga się, aby miejsca pracy utworzone w ramach takiego projektu były utrzymywane przez około 5 lat po jego zrealizowaniu. Wnioski które zakładają jedynie czasowe zatrudnienie nowych pracowników, na przykład do zadań ściśle związanych z samym projektem, z góry otrzymają zatem nieco niższe noty.

Rzeczą znacznie zwiększającą nasze szanse na otrzymanie dofinansowania z pewnością jest deklarowany wkład własny. W wielu przypadkach nie jest to oczywiście warunek konieczny, ale jeśli przedsiębiorca ubiega się o możliwie niską kwotę dofinansowania i stwierdza, że jest w stanie wejść do projektu z odpowiednio wysokim wkładem własnym, to z pewnością ma znacznie większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Uwagę zwraca się również na doświadczenie przedsiębiorcy. Nie chodzi oczywiście o to, że osoby początkujące, które dopiero rozpoczynają swoją działalność nie mają szans na otrzymanie dofinansowania. Nie mniej jednak na pewno znacznie większe szanse mają na to przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność od dłuższego już czasu i brali udział w kilku podobnych programach finansowania. Kilka zrealizowanych projektów w poprzednich latach znacznie poprawi naszą opinię w oczach komisji oceniającej wniosek. Zazwyczaj faworyzowane są te projekty, które zakładają wprowadzenie w danej branży lub regionie jakiejkolwiek innowacyjności. Oczywiście, słowo to można rozumieć na wiele sposobów.

innowacyjny projektInnowacyjny projekt może na przykład zakładać wprowadzenie na rynek produktu, który jeszcze nie jest dostępny. Jeśli ma on korzystać z technologii i rozwiązań na które nikt wcześniej nie wpadł, to z pewnością można nazwać go innowacyjnym. Innowacyjny może być również sposób produkcji, szczególnie w biedniejszych i mniej rozwiniętych regionach. Jeśli chcemy uzyskać pieniądze chociażby na nowoczesne wyposażenie swojego zakładu produkcyjnego czy zakup nowatorskiego oprogramowania, to taki wniosek również zostanie uznany za innowacyjny. Czasami pieniądze potrzebne są na stworzenie zupełnie nowego sposobu organizacji firmy i pracy w niej – wówczas również możemy mówić o innowacyjności. Jednym słowem, termin ten odnosi się do wszystkich rozwiązań, produktów i technologii, które w danym miejscu są nowością. Innowacyjność może dotyczyć zarówno całej branży, jak i wybranego regionu.

Wymienione powyżej kwestie należą jedynie do tych najbardziej podstawowych, jakie brane są pod uwagę przy ocenianiu wniosku o dotacje. Zazwyczaj uwzględnia się tu całe mnóstwo innych kryteriów, takich jak zasady ochrony środowiska do jakich stosuje się dane przedsiębiorstwo czy liczba zatrudnianych osób i zakres ich obowiązków, a nawet wysokość wynagrodzenia. Trudno jest zatem jednoznacznie określić, jak wygląda idealny wniosek. Każdy konkurs o dofinansowanie może mieć własną charakterystykę, a stosowane przy nim kryteria często znacznie różnią się od innych.