Jak starać się o wsparcie z UE bez udziału w konkursie?

wsparcie z uniiWiele osób zadaje sobie pytanie o to, czy firma ma szansę na skorzystanie ze wsparcia z UE nawet, jeśli nie startuje w konkursach, a tym samym również nie przygotowuje własnych aplikacji. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, choć nadal wymaga to sporej pracy.

dotacje 2014-2020

Fundusze pochodzące z tak zwanej perspektywy finansowej 2014-2020 charakteryzują się tym, że mają różne przeznaczenie. Część z nich jest zarezerwowana specjalnie dla firm i można je dzielić między innymi na te, które finansują badania i prace rozwojowe, rozwiązania innowacyjne oraz usługi doradcze. Firmy mogą walczyć o tego rodzaju środki bezpośrednio właśnie poprzez start w konkursie. Nie jest to jednak jedyny sposób na pozyskanie wsparcia finansowego.

Nie brakuje środków, które mają trafić bezpośrednio do samorządów oraz ich jednostek organizacyjnych. Ich przeznaczenie to między innymi: budowa i remonty dróg, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, renowacja i termomodernizacja budynków, cyfryzacja urzędów i placówek, które są im podległe oraz realizacja projektów związanych z ochroną środowiska w szerokim znaczeniu tego słowa. Oczywiście, lista wcale się na tym nie kończy, a działań przewidzianych przez UE i budzących zainteresowanie samorządów jest znacznie więcej.

Czym jest baza konkurencyjności?

Bardzo często na jednostkach samorządu terytorialnego będzie spoczywał obowiązek wyboru wykonawców wspomnianych projektów, w tym celu należy zaś ogłosić przetarg. Tu pojawia się też szansa dla wielu firm, w tym małych i o znaczeniu lokalnym, mogą one bowiem przygotować stosowną ofertę. Już choćby dlatego warto zainteresować się informacjami o ogłoszeniach odnoszących się do zamówień publicznych zwłaszcza, jeśli ich wykonanie ma być finansowane, przynajmniej częściowo, z funduszy europejskich.

Wartościowym źródłem informacji na ten temat okazuje się między innymi baza konkurencyjności. Pod nazwą ta kryje się system informatyczny, którego celem jest realizacja zasady konkurencyjności tak ważnej dla przepisów unijnych. Działanie systemu jest możliwe przede wszystkim dlatego, że istnieje generalny obowiązek publikowania zamówień lub zapytań przez firmy i instytucje, które odpowiadają za realizację projektu, a jednocześnie otrzymały w tym celu wsparcie z UE. Potencjalni dostawcy materiałów i wykonawcy prac mogą więc liczyć na obecność w jednym miejscu wielu zapytań. 

W sposób prosty lub zaawansowany

dotacje baza konkurencyjnościGdy przystępujemy do wyszukiwania ogłoszeń w bazie konkurencyjności, powinniśmy wiedzieć, że wyszukiwarka działa zarówno w sposób prosty, jak i bardziej zaawansowany. Wyszukiwanie dostępne jest przy tym już na stronie głównej, dzięki czemu natychmiast po uruchomieniu bazy możemy zainaugurować proces korzystania z niej. Najbardziej typowym sposobem poszukiwania ogłoszeń jest wpisanie słowa kluczowego, warto jednak skorzystać również z opcji pozwalającej na wybór miejsca realizacji. Tu można wskazać konkretne województwo, choć ogłoszeń bez trudu poszukamy również w całym kraju.

Ciekawym rozwiązaniem jest też przejście z prostego do wyszukiwania zaawansowanego. Tu możemy poszukiwać informacji na temat beneficjenta posługując się zarówno jego nazwą i numerem NIP, jak i numerem samego projektu. Ciekawymi kryteriami wyszukiwania są też: miejsce realizacji zamówienia, jego rodzaj, program, obowiązujący nas termin składania ofert oraz status samego ogłoszenia. System przeszukuje bazę, a następnie wyświetla listę ogłoszeń spełniających nasze kryteria. Również na tym etapie możemy korzystać z filtrów, które nie tylko usystematyzują ogłoszenia, ale i pozwolą nam na znalezienie tych, które można postrzegać jako najbardziej atrakcyjne. mechanizm jest intuicyjny i łatwo go opanować, a niesie za sobą szereg korzyści.