Konferencja Europejska: Skuteczne znajdowanie i zatrzymywanie praktykantów - jak to działa?

Strategie biznesowe na rzecz wzmocnienia praktyk zawodowych

Data: 30 czerwca 2016 r., 09:30 - 15:00

Miejsce: Haus der Wirtschaft, Am Schillertheater 2, 10625 Berlin, Niemcy

(Opcje podróży: http://www.bbw-gruppe.de/standorte/berlin/charlottenburg-schillertheater-2.html)

Cele dla praktykantów:

W całej Europie coraz więcej przedsiębiorstw angażuje się w praktyki zawodowe, a coraz więcej młodych ludzi traktuje szkolenie w przedsiębiorstwie jako atrakcyjny wybór edukacyjny. Jednak w ostatnim czasie znacznie wzrosły wymagania dotyczące rekrutacji praktykantów. Jednocześnie znaczna liczba młodych ludzi pozostaje bez możliwości odbycia stażu zawodowego.

Przyczyną tych problemów są często niewystarczające strategie rekrutacyjne. Dostarczanie rozwiązań w zakresie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych praktykami zawodowymi, a tym samym zwiększanie zaangażowania przedsiębiorstw w szkolenie w zakładzie pracy, jest zatem podstawą projektu ERASMUS+ " Starting with Apprenticeship" (StartApp). We współpracy z organizacjami z Niemiec, Austrii, Grecji i Polski opracowano rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które ułatwiają zarówno integrację młodych ludzi w ramach praktyk zawodowych, jak i ich zatrzymanie jako przyszłych wykwalifikowanych pracowników.

Konferencja przedstawia model rekrutacji praktykantów StartApp i przekazuje wiedzę na temat dobrych praktyk w zakresie instrumentów rekrutacyjnych. Z różnych perspektyw, ilustruje korzyści, jakie praktyki generują dla różnych interesariuszy w całej Europie - oraz możliwości, jakie StartApp oferuje w zakresie rozwoju praktyk.

Grupy docelowe dla praktykantów:

  • Menedżerowie
  • menedżerowie ds. zasobów ludzkich i szkoleniowcy
  • a także europejscy przedstawiciele biznesu, nauki i polityki, którzy koncentrują się na praktykach zawodowych i kształceniu w miejscu pracy.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim i niemieckim.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Pobierz Agendę

Więcej informacji na temat projektu Starting with Apprenticeship można znaleźć na naszej stronie internetowej www.startapp-project.eu/.

[contact-form-7 404 "Not Found"].