WYDARZENIA MNOŻNIKOWE W KRAJACH PARTNERSKICH | ZERO PRZYMUSU

Projekt "Zero przymusu" po dwóch latach działań kończy swój cykl życia. Ostatnim działaniem realizowanym przez konsorcjum w ramach projektu były wydarzenia o charakterze multiplikacyjnym w każdym kraju, mające na celu upowszechnienie rezultatów projektu, podniesienie świadomości na drażliwy temat zdrowia psychicznego oraz zachęcenie interesariuszy do zaangażowania się w prace nad rezultatami projektu, zwłaszcza nad programem szkoleniowym i towarzyszącymi mu materiałami, które zostały opracowane z myślą o unikaniu stosowania przymusu w grupach o zróżnicowaniu funkcjonalnym i problemach ze zdrowiem psychicznym.

Ogólna opinia wszystkich partnerów, która została przekazana na końcowym spotkaniu online, była taka, że większość uczestników stwierdziła, że działania podejmowane w ramach projektu mają rzeczywisty wpływ i zapewniają dużą pomoc osobom cierpiącym na problemy związane ze zdrowiem psychicznym, ale także dla ich otoczenia, które do tej pory miało duże trudności z tym, jak podejść i pomocy w tych sprawach.

Imprezy zwielokrotniające zostały zorganizowane w Hiszpanii, Grecji, Rumunii, na Litwie, w Słowenii i Estonii. W wielu przypadkach osoby cierpiące na schizofrenię mogły podczas tych imprez wypowiedzieć się na temat wyzwań, z którymi borykają się w życiu codziennym. Możliwość ta była bardzo przydatna dla lepszego zrozumienia rzeczywistych problemów i tego, co należy zrobić, aby zmienić sytuację dla dobra osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Wszyscy partnerzy potwierdzili, że te spotkania były pomocne i pozwoliły na poinformowanie, wyedukowanie i uwrażliwienie zainteresowanych stron, które które chciały zaangażować się w przyszłe działania w ramach projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi materiałami przygotowanymi w ramach projektu na jego stronie internetowej.