Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych z E365

Komisja Europejska uznaje znaczenie przedsiębiorczości i rozszerzenia jej wpływu. W tym celu UE przewiduje wsparcie poprzez odpowiednie polityki, możliwości edukacyjne oraz poprzez skupienie się na określonych grupach.

W tych ramach konsorcjum E365 skupia się na rozwijaniu umiejętności przedsiębiorczych, aby przyczynić się do rozpowszechnienia kultury przedsiębiorczości.

Raport ewaluacyjny dotyczący rozwijania umiejętności przedsiębiorczych Materiał

Partnerstwo E365 kieruje swoją ofertę do bezrobotnych dorosłych słuchaczy, z zamiarem zwiększenia ich przedsiębiorczości o niezbędne umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Program Erasmus+ wspiera materializację projektu "E365: Entrepreneurship in 365 days" projektu europejskiego.

W tym celu w ramach projektu E365 opracowano materiały szkoleniowe odnoszące się do potrzeb w zakresie kompetencji przedsiębiorczych oraz raport podsumowujący fazę testową. Materiał został oceniony przez 60 uczestników i 10 edukatorów dorosłych.

W szczególności, raport składa się z następujących 3 części:

  • Opis i wyniki fazy testowania, zgodnie z ogólnymi otrzymanymi informacjami zwrotnymi.
  • Jak przebiegała faza testowania. Mianowicie, opis i wyniki, zgodnie z otrzymaną informacją zwrotną od 10 dorosłych edukatorów.
  • Na koniec raport kończy się podsumowaniem całej procedury.

Pełny "Wspólny raport z fazy testowania" można znaleźć tutaj.

Niewątpliwie, kultywowanie kultury przedsiębiorczości może być korzystne na wielu poziomach; a jej wpływ może obejmować aspekty społeczne i kulturowe, poza wymiarami finansowymi. Jednakże, zwrócenie uwagi na rozwój umiejętności przedsiębiorczych jest w tym celu niezbędne.

Odwiedź oficjalną stronę E365 i poznaj działania projektu.