1. spotkanie ponadnarodowe dla projektu TAK


Poszukując rozwiązania problemu bezrobocia wśród europejskiej młodzieży poprzez promocję przedsiębiorczości, kilka organizacji, ośrodków edukacyjnych i uniwersytetów, połączyło swoje doświadczenia i wiedzę w dziedzinie edukacji, nowych technologii i rozwoju przedsiębiorczości w europejskim projekcie YES, Youth Unemployment: Fostering Entrepreneurial Skills.

W dniach 18-19 grudnia w Stambule kilka krajów również wzięło udział w spotkaniu projektowym: METGEM i Governorship of Istanbul, z Turcji, Institute of Soldadura e Qualidade (ISQ) z Portugalii, Institute of Entrepreneurship Development (IED) z Grecji, Baltic Education Institute (BETI), Litwy, i wreszcie Documenta ( European Institution of Formation and Development Studies).

Projekt YES ma na celu adaptację i transfer produktów szkoleniowych stworzonych przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (IED) i BETI, Litwa. Metodologia wybrana dla rozwoju projektu YES będzie polegała na wyposażeniu dostawców VET, wykładowców i edukatorów z kilku krajów w narzędzia, umiejętności, kompetencje, materiały i kwalifikacje ułatwiające rozwój przedsiębiorczości wśród młodych bezrobotnych.

Podczas spotkania prezentacyjnego projektu YES wszyscy uczestniczący partnerzy dzielili się swoimi propozycjami, pomysłami i proponowanymi działaniami w celu osiągnięcia głównego celu projektu, jakim jest wspieranie inicjatyw przedsiębiorczych wśród młodych bezrobotnych, jako rozwiązanie integrujące dla rozwoju potrzebnych kompetencji dla przedsiębiorczości. Ponadto, projekt YES otworzy drzwi do wejścia na rynek pracy, zmniejszając tym samym bezrobocie wśród młodzieży na poziomie europejskim.

Materiał spotkania

Zdjęcia:


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.