Do kiedy składać wnioski o dotacje unijne z POIR?

do kiedy składać wnioski o dotacjeStały rozwój firmy i wdrażanie w niej coraz nowocześniejszych rozwiązań oraz technologii to w wielu branżach rzeczy absolutne niezbędne do tego, aby móc cieszyć się zadowalającymi zyskami i nie zostać szybko pokonanym przez całą konkurencję. Oczywiście, równocześnie nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że rozwój firmy na polu technologicznym w większości przypadków wymaga sporych nakładów finansowych.

Warto zatem wiedzieć, że w samym tylko roku 2016 przedsiębiorcy mają całe mnóstwo okazji do złożenia wniosku o dotacje z Unii Europejskiej. Takie środki finansowe mogą stanowić kamień milowy w rozwoju każdej firmy, zatem pod żadnym pozorem nie należy przegapić tych okazji. Warto dowiedzieć się, w jakich terminach i gdzie można składać takie wniosku w roku 2016.

pieniądze z UniiJedną z najlepszych propozycji dla przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Pieniądze w jego ramach można uzyskać na realizowanie wielu różnych celów związanych z firmą. Od prac remontowo–budowlanych związanych z poszerzaniem i rozwijaniem zaplecza przedsiębiorstwa, poprzez zakup nowego sprzętu czy oprogramowania, aż po przeprowadzanie najróżniejszych badań.

Należy jednak pamiętać, że konkurs POIR stawia przed przedsiębiorcami spore warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie na swój cel. Warunki te mogą być ściśle związane z dokładnym działaniem, jakie chcemy przeprowadzić przy pomocy uzyskanych w taki sposób środków. Bardzo ważne jest rzecz jasna umiejętne przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Musi on być przede wszystkim profesjonalny i zawierać merytoryczną treść, dokładnie opisującą to, na co chcemy uzyskać dofinansowanie. Nie chodzi tu rzecz jasna o "czarowanie" pięknymi słowami, bowiem nic to nie da. Wniosek musi być jednocześnie konkretny: powinien zawierać sprawozdania z naszej działalności, opis jej potencjału oraz perspektyw rynkowych. Ważne jest także określenie, w jaki sposób dana inwestycja będzie mogła wpłynąć na nasz rozwój. Jak już powiedzieliśmy, pieniądze w ramach tego programu można uzyskać na wiele różnych celów.

Terminy składania wniosków mogą się od siebie różnić w zależności od tego, na co dokładnie chcemy uzyskać dofinansowanie. Jednym z ważniejszych działań jakie można przeprowadzić za takie pieniądze jest zakup nowego sprzętu, na przykład komputerów wraz z oprogramowaniem. Jest to typowa inwestycja w środki trwałe, która jednak pasuje do definicji rozwoju technologicznego i wdrażania w firmie nowych rozwiązań.

W roku 2016 przewidziano dwa nabory dla firm zainteresowanych takim dofinansowaniem. Pierwszy trwał od 1 marca do 29 kwietnia, natomiast drugie wnioski można składać od 1 września do 31 października. Warto zaznaczyć, że zakupiony w taki sposób sprzęt musi służyć do celów ściśle związanych z rozwojem technologicznym firmy – na przykład, stanowić wyposażenie laboratorium. Z tego powodu we wniosku trzeba jasno określić, czym takie laboratorium będzie się zajmowało i jakie badania zamierzamy w nim prowadzić.

flaga UniiWnioski o dofinansowanie mogą składać również te firmy, które już rozpoczęły prace badawcze, ale potrzebują odpowiednich środków na ich kontynuowanie. Są to pieniądze przeznaczone głównie dla małych i średnich firm. W dniach od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku przedsiębiorcy tacy mogą składać wnioski o dofinansowanie, które będzie przeznaczone na wprowadzenie w życie opracowanych już przez firmę rozwiązań. W tym przypadku wniosek powinien zawierać przede wszystkim jawną dokumentację wszystkich prac badawczych jakie były przeprowadzone w celu opracowania danego rozwiązania. Potrzebne jest również dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób nowa technologia ma działać, do czego służy i jak wpłynie na ogólne funkcjonowanie danej firmy na rynku.

Wymienione wyżej przykłady pokazują, że POIR jest doskonałą propozycją dla każdego przedsiębiorcy, który tylko zainteresowany jest rozwojem technologicznym swojej firmy. Program ma wielką zaletę – jest przede wszystkim uniwersalny i przeznaczony dla przedsiębiorców o zróżnicowanych potrzebach.