Jak zyskać wsparcie unijne na programy badawcze?

dotacje na programy badawczeSam program „Inteligentny Rozwój” przewiduje, że na sfinansowanie prac badawczych i rozwojowych będzie można przeznaczyć niemal 3,5 miliarda euro. Co ciekawe, pieniądze te będą stanowiły wsparcie przede wszystkim dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które przygotują ciekawe projekty i zachęcą ekspertów do inwestowania w nie.

Dla unijnych programów operacyjnych jako całości charakterystyczne jest to, że są one podzielone na tak zwane działania. W przypadku programu „Inteligentny Rozwój” kluczowe znaczenie wydaje się mieć w tym kontekście działanie 1.1.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”. Pozwala ono przedsiębiorcom na sfinansowanie najbardziej zaawansowanych badań przemysłowych, wspiera przy tym prace rozwojowe. Działanie obejmuje przedsięwzięcia, które dotyczą doskonalenia wyrobów, usług, technologii i procesów, a także tworzenie nowych produktów.

Od pomysłu do komercjalizacji

innowacyjna koncepcjaPrzedsiębiorca oczekujący na tego rodzaju dotację musi liczyć się z tym, że postawione zostaną przed nim określone kryteria. Już sam pomysł na rozwój powinien się więc opierać na innowacyjnej koncepcji. Powinien też dotyczyć nowego lub zmodernizowanego produktu, dzięki któremu można będzie wyróżnić się na rynku. Wnioskodawca od samego początku powinien być też gotowy na rozmowę z ekspertami i to zarówno tymi, którzy są reprezentantami środowisk naukowych, jak i tymi, którzy są związani ze środowiskami biznesowymi. Konieczne jest w związku z tym udowodnienie, że plan jest atrakcyjny nie tylko jako pomysł na stworzenie ciekawego produktu, ale i ze względu na to, że ma realne szanse na realizację.

Dla firm istotne i praktyczne może być zatem to, że poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych należy rozumieć wdrożenie wyników projektu w toku własnej działalności gospodarczej lub udzielenie licencji bądź sprzedaż wyników projektu po to, aby możliwe było wprowadzenie ich do działalności gospodarczej innego podmiotu. Gdy analizujemy zakres prowadzonych badań, możemy odkryć, że w zasadzie może być on dowolny. Tak naprawdę, o ograniczeniu można mówić jedynie w kontekście krajowych inteligentnych specjalizacji, przedsiębiorca powinien bowiem działać w obszarach, które są nimi objęte.

Co warto wiedzieć o terminach?

Choć o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie firmy, warto zwrócić uwagę na to, że nie zawsze mamy do czynienia z takimi samymi terminami. Gdy więc mówimy o mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstwach, z naborem mamy do czynienia od kwietnia do lipca. Z kolei od lipca do grudnia nabór dotyczy firm z regionów słabiej rozwiniętych. Do jesieni na swój konkurs poczekają zaś największe z firm. Bez względu jednak na terminy, wszyscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z szybkiej ścieżki rozumianej jako uproszczony sposób przyjmowania i oceniania wniosków.

Szybka ścieżka przewiduje między innymi, że ostateczny wynik będzie znany już po upływie 60 dni od końca miesiąca, w którym został złożony wniosek. Ograniczeniu uległa też liczba dokumentów. Tak naprawdę przedsiębiorca składa jedynie sam wniosek o dofinansowanie, dodatkowe załączniki przedstawia zaś wówczas, gdy aplikacja zyska pozytywną ocenę i zostanie rekomendowana do wsparcia. Szybka ścieżka spotyka się z pozytywnym odbiorem, stanowi bowiem szansę tak na oszczędność czasu, jak i pieniędzy.

Co z wentylem bezpieczeństwa?

programy badawcze a uniaDziałanie 1.1.1 zwraca na siebie uwagę również dlatego, że przewiduje możliwość wycofania się z realizacji projektu, a do tego nie traktuje się takiego kroku automatycznie jako złamania umowy o dofinansowanie. Jeśli więc zdecydujemy się na takie rozwiązanie, nie będziemy musieli zmagać się z sankcjami określonymi przez przepisy. Stało się to możliwe przede wszystkim dlatego, że sami twórcy działania zdają sobie sprawę z tego, że nie wszystkie projekty badawcze kończą się sukcesem. Oczywiście, firmy zainteresowane tego rodzaju wsparciem powinny zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na jego temat. Są one dostępne między innymi na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – instytucji odpowiadającej za realizacji tej części programu „Inteligentny Rozwój”.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,