Kobiety migrantki: problemy, z jakimi borykają się ze względu na płeć

Kobiety migrantki. Jest to grupa wymagająca szczególnej troski, która obecnie potrzebuje pomocy bardziej niż kiedykolwiek. Na przestrzeni lat migracja wydaje się być coraz większym problemem dla obszaru Europy. Obecnie coraz więcej migrantów przekracza granice i wydaje się, że sytuacja nie jest właściwie monitorowana. My, obywatele UE, musimy jednak zastanowić się nad szerszą perspektywą.

Kim są ci ludzie? Dlaczego się tu znaleźli i czy potrzebują naszej pomocy? Nikt nie porzuca tak po prostu swojego domu, przyjaciół i rodziny, by zamieszkać gdzie indziej. Większość z tych ludzi została przepędzona przez niefortunne sytuacje i po prostu szuka schronienia. My, jako obywatele Europy, musimy dać im nadzieję, której szukają.

Kobiety na rynku pracy

W każdym przypadku migranci spotykają się z wieloma przejawami dyskryminacji. Zawsze znajdą się ludzie, którzy ich nie akceptują. Ludzie, którzy uważają się za lepszych i przejawiają wobec nich zachowania rasistowskie. I w tym przypadku nierówność płci nie jest nieobecna. Jeśli w ogóle, to jest ona bardziej widoczna niż w innych przypadkach.

Kobiety migrantki wydają się być w najgorszym stanie. Spróbujcie sobie wyobrazić taki scenariusz. Kobieta, która jest pochodząca z Europy ubiega się o pracę na stanowisku kierowniczym. Nie jest jednak w stanie jej otrzymać, ponieważ ją, ponieważ uznano, że nie jest w stanie poradzić sobie z trudnościami biznesowej.

Teraz ta sama kobieta otrzymuje pracę pracę, która wiąże się z mniejszymi obowiązkami. Jest pracownikiem firmy. Jednak, stale spotyka się z dyskryminacją ze strony innych współpracowników, ponieważ że jest kobietą. Czasami jej zdanie może nie być uznawane za wystarczająco ważne. wystarczająco ważne. Być może jej przełożony nie pyta jej o zdanie w ważnych sprawach lub jej ekspertyzy nie są traktowane poważnie.

W końcu kobieta zostaje matką i musi na jakiś czas przerwać pracę. Kiedy jest gotowa wrócić do pracy, uświadamia sobie, że żaden pracodawca nie chce zatrudnić kobiety, która ma duże obowiązki w domu i jest poza rynkiem pracy dłużej niż kilka lat.

Kobiety migrantki w środowisku pracy

Jest to niestety bardzo prawdopodobny scenariusz, nawet w dzisiejszym społeczeństwie europejskim, które uważa się za społeczeństwo raczej wolne i nie promujące żadnej dyskryminacji. Weźmy taką sytuację i dodajmy do niej bardzo ważną zmienną.

Kobieta jest migrantką. Ma Ma dzieci i od pewnego czasu jest poza rynkiem pracy. Niezależnie od . jej wiedzy, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, jakie posiada, nie jest akceptowana na lokalnym rynku z dwóch głównych powodów.

Jest kobietą i jest migrantką. Jej już stworzona rodzina tylko potęguje ten problem. Teraz ta kobieta jest w stanie przejąć na siebie odpowiedzialność. Co więcej, może mieć duże doświadczenie w pracy w biznesie i innowacyjny wkład, który może zmienić kierunek rozwoju firmy.

Zaufanie do umiejętności i doświadczenia

Kobieta nie jest obdarzana zaufania, na które zasługuje, a to może stworzyć poważną przepaść między mieszkańcami Europy a rynkiem pracy. Nie różni się ona jednak od innych kobiet w całej Europie. Europie. Luka istnieje i trzeba ją zlikwidować, a w przypadku kobiet migrantek potrzeba ta jest jeszcze większa.

Nie włączając ich w jakikolwiek sposób do rynku pracy, w jakikolwiek sposób zwiększamy i tak już wysoki poziom bezrobocia w Obszarze Europejskim. Równocześnie właściciele firm nie rozumieją, że różnorodność w miejscu pracy może przynieść wspaniałe rezultaty w dłuższej perspektywie. w dłuższej perspektywie.

Nie tylko będą w stanie nie tylko będą mogli zacząć osiągać poziom przedsiębiorczości społecznej, której obecnie potrzebuje każda firma. Obecnie każda firma tego potrzebuje. Będą promować zdrowe i i integracyjne środowisko pracy, wolne od rasizmu i dyskryminacji. Takie Takie środowisko może stanowić dużą wartość dodaną dla firmy.

Dyskryminacja nie ma racji bytu na europejskim rynku pracy. Nie w sytuacji, gdy firmy europejskie zawsze starają się promować profil społeczny z wyczulonym akcentem. Jeśli chcesz, aby Twoja firma miała wpływ na społeczeństwo, zacznij otwierać swoją "listę pracowników". Nie bójcie się zatrudniać migrantek, kobiet będących matkami, członków innych słabszych grup społecznych itp. Osoby te wniosą do Twojej firmy większą wartość dodaną i z pewnością pomogą Ci w dotarciu do zróżnicowanej klienteli.

Poprzez realizację projektów europejskich, takich jak projekt WIDTH "Kobiety w społecznościach diaspory jako mistrzynie uczenia się życia razem" zamierzamy wyposażyć nauczycieli w wiele innowacyjnych narzędzi, które promują projektowanie działań szkoleniowych dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez procesy doradztwa i wsparcia, w celu promowania rozwoju i uznawania umiejętności osób dorosłych. W ten sposób będziemy inwestować w poprawę skuteczności i jakości metodologii uczenia się w ramach ukierunkowanych ścieżek szkoleniowych, także za pomocą nowych technologii.