Premia za innowacyjność dla przedsiębiorców

premia technologicznaInnowacyjność i wprowadzanie w swojej firmie zupełnie nowych, nieznanych wcześniej w danej branży czy regionie rozwiązań jest bardzo opłacalne. Przede wszystkim dlatego, że praktycznie każde przedsiębiorstwo funkcjonuje dzięki temu znacznie lepiej, a jakość oferowanych przez niego usług czy towarów wyraźnie wówczas wzrasta.

Oczywiście, zawsze wiąże się to z niemałymi kosztami i inwestycjami, na jakie niektórzy przedsiębiorcy nie mogą sobie pozwolić. Warto jednak wiedzieć o tym, że istnieje obecnie wiele programów rządowych oraz unijnych które przewidują spore dopłaty dla przedsiębiorców decydujących się na innowacyjne rozwiązania.

inteligentny rozwójJednym z najlepszych przykładów jest tutaj działanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest to działanie, które może pomóc wielu przedsiębiorstwom we wprowadzaniu wyżej wspomnianych innowacji. Kredyt technologiczny w ramach POIR realizowany był w Polsce już wcześniej. Szacuje się, że w latach 2007 – 2013 skorzystało z niego ponad 600 polskich przedsiębiorstw, które dzięki uzyskanemu w jego ramach wsparciu mogły znacznie się rozwinąć i zastosować w swojej działalności wiele nowoczesnych technologii.

Ta pierwsza tego typu odsłona wsparcia w Polsce była bardzo cenna również z innego powodu: w ciągu kilku lat zdobyto doświadczenie niezbędne do tego, aby znacznie udoskonalić samo działanie i wprowadzić w nim nowe zasady, poprawiające jego funkcjonowanie. Jest to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, bowiem znacznie uproszczono wiele jego elementów – same formalności stały się teraz o wiele łatwiejsze. Ponadto, wcześniej maksymalna kwota dofinansowania jaką można było tutaj uzyskać wynosiła 4 mln złotych; obecnie wzrosła ona do 6 milionów.

rozwiązanie dla przedsiębiorcówW ramach kredytu technologicznego została przewidziana tak zwana premia technologiczna. Możliwość uzyskania wspomnianej premii różni się nieco od zwykłych dotacji unijnych. Aby ją uzyskać przedsiębiorca musi zaciągnąć kredyt w jednym z 16 banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. O premię technologiczną przedsiębiorca może się ubiegać dopiero po wdrożeniu nowej technologii. Urząd odpowiedzialny za jej przyznanie wypłaca część kredytu wybranemu kredytodawcy. Wymagany jest tutaj ponadto odpowiedni wkład własny – minimum 25% wartości całego kredytu. Proces wypłacania premii podzielony jest na kilka transz. Warto zatem wiedzieć o tym, że pieniędzy otrzymanych w taki sposób nie możemy przeznaczyć na dowolny cel – musimy dokładnie przestrzegać projektu, jaki przygotowaliśmy we wniosku o dofinansowanie. Przedsiębiorca jest tutaj zobowiązany do prowadzenia szczegółowej dokumentacji, w której zawarte są wszystkie wydatki poniesione w związku z projektem.

Zdaniem wielu specjalistów, możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia znacznie unowocześni polską gospodarkę. Dotychczas mnóstwo firm chciało wdrażać u siebie nowatorskie rozwiązania, ale na przeszkodzie stały tutaj wysokie koszta – dotyczy to szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Co prawda działanie wymaga odpowiedniego wkładu własnego, ale i tak jest to niezwykle opłacalne, bowiem wciąż pokrywa on większą część kosztów danego projektu. Samo ubieganie się o takie dofinansowanie i załatwianie formalności stało się obecnie znacznie łatwiejsze, niż jeszcze kilka lat temu.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,