Usługi dla początkujących przedsiębiorców

Center for Entrepreneurs, Innovators & Growth to wyspecjalizowany akcelerator przedsiębiorczości i finansowania, świadczący niezbędne usługi biznesowe firmom rozpoczynającym działalność oraz współpracujący z The Exchange for Early Stage Investment, aby pomóc firmom rozpoczynającym działalność w zwiększeniu prawdopodobieństwa uzyskania finansowania. Firmy rozpoczynające działalność otrzymują najpierw bezpłatną ocenę. Następnie mogą skorzystać z usług Centrum i/lub Giełdy po umiarkowanych i konkurencyjnych cenach. Mogą też szukać potrzebnych usług gdzie indziej. Podstawą usług świadczonych przez Centrum jest podręcznik zakładania własnej firmy "Have Your Own Business". Podstawą Giełdy jest inteligentna baza danych inwestorów oraz możliwość kojarzenia start-upów i inwestorów w oparciu o kryteria wyboru inwestora.

Centrum Przedsiębiorczości, Innowacji i Rozwoju (The Center for Entrepreneurs, Innovators & Growth)

Centrum służy jako partner biznesowy. Świadczy następujące usługi po przeprowadzeniu oceny.

 1. Tworzenie organizacji
 2. Plany strategiczne
 3. Plany biznesowe
 4. Plany marketingowe
 5. Plany działania
 6. Badania rynku
 7. Kamienie milowe
 8. Wskazówki dotyczące personelu
 9. Ciągłość przywództwa
 10. Wytyczne dotyczące wynagrodzeń
 11. Opisy stanowisk pracy
 12. Stawki wynagrodzeń
 13. Umowy o poufności
 14. Umowy o pracę
 15. Umowy o doradztwo
 16. Weksle własne
 17. Wytyczne regulacyjne
 18. Wytyczne dotyczące działalności operacyjnej
 19. Wytyczne negocjacyjne
 20. Komunikacja
 21. Drogi do finansowania
 22. Dokumentacja dotycząca finansowania

Centrum udziela rekomendacji w oparciu o oceny, najlepsze praktyki oraz zrozumienie biznesu i rynku.

Giełda inwestycji na wczesnym etapie rozwoju

Pozyskiwanie pieniędzy dla większości firm rozpoczynających działalność i znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju jest bardzo trudne. Popyt na inwestycje znacznie przewyższa ich dostępność. Powszechną ścieżką dla firm rozpoczynających działalność jest początkowe finansowanie osobiste oraz przez przyjaciół i rodzinę. Następnie można sięgnąć po dotacje, crowdfunding/crowd-sourcing, fundusze anielskie i venture capital. Świat jest świadomy, że wiele nowo powstałych firm odnosi sukcesy. Te liczne udane przedsięwzięcia stanowią niewielki odsetek tych, które nie odniosły sukcesu głównie dlatego, że nie udało im się zebrać pieniędzy.

Celem Centrum i Giełdy jest zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu finansowego. Tak, te kilka możliwości, na które jest popyt lub które są w czołówce, zostaną sfinansowane, podobnie jak najlepsze możliwości w większości dziedzin, na które zwraca się uwagę. Celem Centrum i Giełdy jest pozycjonowanie następnych szans na sukces w finansowaniu i prezentowanie ich publiczności złożonej z entuzjastycznych inwestorów.

Jak działa Giełda

Giełda jest pośrednikiem finansowym. Skupia się na pozyskiwaniu środków finansowych dla firm rozpoczynających działalność i znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju. Giełda może być wykorzystywana do pozyskiwania funduszy niezależnie. Może również współpracować z Centrum w celu osiągnięcia korzystnych efektów synergii.

Giełda ocenia i wstępnie kwalifikuje firmy klientów z punktu widzenia kryteriów wyboru inwestora. Identyfikuje mocne i słabe strony oraz to, co należy zrobić, aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania finansowania od inwestora. Następnie Giełda wykorzystuje swoją inteligentną bazę danych, aby zidentyfikować inwestorów, którzy poszukują możliwości inwestycyjnych odpowiadających charakterystyce klienta. Proces dopasowania jest efektywny i zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania finansowania.

Podręcznik zakładania firmy "Miej własną firmę

Podręcznik jest kompleksowym narzędziem do zakładania i prowadzenia nowej firmy. Zasadniczą część podręcznika stanowią definicje, część główna, wskazówki, ważne punkty oraz 27 załączników. W podręczniku szczegółowo omówiono najważniejsze zagadnienia, tak aby czytelnik miał poczucie zakresu procesu zakładania firmy. W niektórych obszarach Podręcznik może być wystarczający, w innych wskazuje na potrzebę dalszej wiedzy specjalistycznej. Jest to uzależnione od doświadczenia i wiedzy osób zakładających firmę.

Kwalifikacje założycieli

Centrum i Giełda zostały założone przez Roberta Kirschnera. Pan Kirschner jest doświadczonym przedsiębiorcą z bogatym i szerokim doświadczeniem oraz solidnymi kwalifikacjami akademickimi. Jego doświadczenie obejmuje kierowanie wieloma firmami rozpoczynającymi działalność. Rozumie on wyzwania stojące przed przedsiębiorcami z perspektywy praktycznego działania, bez zbędnych ceregieli, z wyczuciem sytuacji. Jego wykształcenie obejmuje tytuły JD i MBA. Posiada licencję adwokata i CPA. Każdy klient może oczekiwać od niego zaangażowania i umiejętności z poczuciem pilności.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Kontakt:

Strona internetowa: www.exchgandcntr.com

Email: bobkirschner@gmail.com

Komórka: (608) 256-1229

Pobierz podręcznik "Miej własny biznes" już teraz!