Kontakt

 

wejście B, 2 piętro,

ul.Wadowicka 8A,  

30-415 Kraków

tel: (+48 12) 259 80 70-71

fax: (+48 12) 398 21 88

KRS: 0000031545

NIP: 945-18-93-683

REGON: 351570429

email:biuro@a1europe.pl

kontakt w godz. 8.00-16.00

 

Kapitał zakładowy: 150 000 PLN

Bank Zachodni WBK S.A.
11 1090 1665 0000 0001 1660 2843

Kategorie: