Innowatorzy przyszłości: niwelowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn

Jedną z najważniejszych kwestii, które Unia Europejska stara się rozwiązywać poprzez działania podejmowane co roku rok, jest kwestia równości płci i nierówności między płciami, które istnieją w wielu sektorach, takich jak środowisko pracy.

Kobiety mają do zaoferowania wiele kreatywności i i innowacyjności, a niestety wszystko to idzie na marne. Istnieje kilka niewykorzystanych źródeł wzrostu gospodarczego, które mogą przyczynić się do tworzenia miejsc pracy. Wszystkie te mogą pochodzić od kobiet w całej Europie.

Kilka ważnych danych statystycznych

Według danych statystycznych, choć kobiety stanowią 52% całej europejskiej populacji i 59% absolwentów szkół wyższych pierwszego stopnia, stanowią one stanowią jedynie 40% zatrudnionych naukowców i inżynierów oraz 30% przedsiębiorców przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Kobiety są właścicielkami mniej niż 10% wniosków patentowych.

Jedną z z kluczowych ról, które mogą rozwiązać ten problem, jest innowacyjność. Innowacje zawsze mogą pomóc w rozwiązaniu ważnych problemów społecznych. A teraz nadszedł wreszcie czas, by zacząć przełamywać stereotyp płci w Europie. Stereotypu, który od dziesięcioleci stereotyp, który od dziesięcioleci powstrzymuje kobiety, nie pozwalając im stać się innowatorkami i przedsiębiorcami, o których wiemy, że mogą nimi być.

W ramach zaproszenia "Nauka ze społeczeństwem i dla społeczeństwa" w programie "Horyzont 2020" wnioski muszą wspierać takie inicjatywy, jak zajęcia praktyczne, seminaria, sesje mentorskie, innowacyjne narzędzia uwzględniające problematykę płci itp. w celu rozwijania kompetencji przedsiębiorczych i inspirowania kolejnego pokolenia innowatorów. Inicjatywy te będą realizowane przy wsparciu wzorców do naśladowania (np. byłych laureatek Nagrody UE dla Kobiet Innowatorów).

Ważne działania wypełniające lukę płci!

W działania te zaangażowane będą m.in. organizacje oddolne, szkoły, fundacje, muzea nauki i techniki, inkubatory przedsiębiorczości, firmy rozpoczynające działalność, innowacyjne branże itp. Działania będą opierać się na pracy wykonanej w ramach inne inicjatywy europejskie lub projekty finansowane, takie jak Scientix, Hypatia i EUCYS (Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej). Działania powinny tworzyć tworzyć trwałe sieci współpracy i obejmować co najmniej 16 państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych.

Komisja uważa, że wnioski, w których wnioskuje się o o wkład UE w wysokości 1,50 mln EUR pozwoliłyby odpowiednio podejść do tego szczególnego wyzwania. 1,50 mln EUR pozwoliłyby na odpowiednie zajęcie się tym szczególnym wyzwaniem. Niemniej jednak, nie wyklucza to nie wyklucza to jednak możliwości składania i wyboru wniosków, w których wnioskuje się o inne kwoty.

Przewidywane Wpływ:

W perspektywie krótkoterminowej działanie przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn płci w dziedzinie innowacji. Będzie zachęcać do trwałej współpracy między szkołami, muzeów nauki i techniki, fundacji, firm rozpoczynających działalność itp. młodych ludzi w ekosystem innowacji. W dłuższej perspektywie przyczyni się to do się do zwiększenia liczby kobiet-innowatorów w Europie. Przyczyni się on również przyczyni się do realizacji szerszych celów Unii Europejskiej poprzez lepsze dopasowanie umiejętności do miejsc pracy.

Równość płci jest wyzwaniem społecznym, które społecznym, które wiele znaczy dla Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości. Po wdrożeniu dużej liczby różnych projektów mających na celu promowanie równości płci i wypełnianie luki między płciami, jesteśmy pewni, że możemy być możemy być wspaniałym partnerem w tym przedsięwzięciu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej pracy, możesz odwiedzić nasze strony internetowe. Jesteśmy otwarci na potencjalne partnerstwo. Skontaktuj się z nami już dziś i zostańmy partnerami w tym ważnym projekcie

Bądź naszym partnerem