Dotacje unijne dla małych i średnich firm

dotacje unijneNie ma żadnych wątpliwości, że dotacje unijne doskonale wpłynęły na rozwój polskiej gospodarki na przestrzeni ostatniej dekady, zaś mnóstwo przedsiębiorców otrzymało dzięki nim ogromne możliwości w kwestii inwestowania i rozwijania swoich działalności. Dotacje przyznawane są na różne cele firmom działającym w odmiennych branżach. Spora część takiego dofinansowania przypada w udziale większym przedsiębiorcom, ale równie wiele dotacji przeznaczono dla małych i średnich firm, dla których taka pomoc może być szczególnie cenna.

pieniądze dotacje

Warto dowiedzieć się zatem, jak i kiedy można ubiegać się o takie pieniądze i jakie warunki należy spełnić, aby móc je otrzymać. Teoretycznie nowe konkursy na unijne dotacje były zaplanowane na lata 2014 – 2020, ale ich przyznawanie na początku tego okresu nie szło zbyt dobrze, a możliwości w ubieganiu się o nie były raczej ograniczone. W końcu jednak się to zmieniło, a konkursy na dotacje zaczęły stawać się coraz powszechniejsze i bardziej zróżnicowane. Suma pieniędzy przeznaczonych na takie dotacje w latach 2014 – 2020 różni się m.in. w zależności danego województwa.

Na pierwszym miejscu pod tym względem plasuje się województwo łódzkie; na jego terenie przedsiębiorcy otrzymają łącznie prawie 90 mln złotych. Co ciekawe, znacznie mniej ma otrzymać najbiedniejszy region Polski, województwo podkarpackie – tutaj łączna wartość przekazanych dotacji ma wynosić około 55 mln złotych. Tak czy inaczej, w wymienionych latach istnieć będzie sporo możliwości dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem takiego wsparcia finansowego – oprócz konkursów unijnych z pewnością powstanie wiele programów finansowanych bezpośrednio przez rząd.

Z takich możliwości najbardziej cieszą się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), którzy stanowią 99% polskiego rynku. Sama idea dotacji unijnych w bardzo dużym stopniu opiera się na chęci wsparciu rozwoju właśnie takich firm. Z tego też powodu właściciele mniejszych przedsiębiorstw nierzadko są wręcz faworyzowani przy przyznawaniu dofinansowania. Warto dowiedzieć się, które programy i konkursy są najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia małej firmy. 

go to brand

"Go to Brand" (POIR 3.3.3) jest jednym z ciekawszych programów skierowanych do przedsiębiorców z sektora MŚP. Jak wskazuje jego nazwa, jest on ściśle związany z budowaniem marki mniejszej firmy, która bez odpowiednich nakładów finansowych ma w tej kwestii praktycznie związane ręce. Trzeba przyznać, że dla polskiej gospodarki jest to poważny problem – stosunkowo niewiele polskich firm tworzy marki produktów znane w innych krajach, nawet mimo tego, że jakością nie ustępują swoim zagranicznym konkurentom. Nikomu nie trzeba chyba mówić o tym, że budowanie globalnych marek pochodzących z Polski jest bardzo ważnym zadaniem dla naszej gospodarki. W ramach tego programu małe i średnie firmy otrzymują finansowanie, niezbędne do promowania swoich marek za granicą.

Pieniądze można tu uzyskać na wiele różnych celów – jednym z najważniejszych z nich jest udział firmy w międzynarodowych targach branżowych. Są one doskonałym miejscem do prezentowania swoich produktów i nawiązywania współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Udział w nich może być jednak dość kosztowny, jednakże program ten pozwala na finansowanie wielu różnych kosztów z tym związanych.

bony na innowacjeSektor małych i średnich firm jest ponadto bardzo mocno wspierany pod względem innowacyjności. Przykładem tego może być program "Bony na innowacje dla MŚP" (POIR 2.3.2) przeznaczony dla tych przedsiębiorców, którzy chcą podjąć się wdrażania nowatorskich rozwiązań w swojej firmie. Premiowane są tutaj te wnioski i projekty, które zakładają nawiązywanie współpracy z różnymi ośrodkami badawczymi w celu tworzenia nowych rozwiązań i technologii. Ponadto preferowane są firmy działające w regionach słabiej rozwiniętych, w których nie stosuje się wybranych technologii.

Podobnym programem jest "Szybka ścieżka" (POIR 1.1.1) w którym z kolei pieniądze przeznaczane są dla firm rozwijających się. Owa "innowacyjność" może być tu oczywiście rozumiana na wiele sposobów. O tym, który projekt jest najbardziej innowacyjny decyduje już specjalna, wyznaczona do tego komisja.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,