Na jakie wsparcie unijne może liczyć branża IT?

Program Operacyjny Inteligentny RozwójBranża IT z pewnością nie powinna mieć powodów do niezadowolenia, ponownie może bowiem skorzystać z dotacji unijnych. Warto mieć jednak świadomość tego, że zmieniły się kryteria konkursowe, a uzyskanie wsparcia finansowego jest uzależnione zarówno od innowacyjności, jaki walorów badawczo-rozwojowych. Kto może liczyć na pieniądze z UE?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zwraca na siebie szczególną uwagę. Oferuje on wsparcie projektów informatycznych, dla których charakterystyczne jest wykorzystanie prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie ich wyników w działalność firmy. Program wspiera też zakup wyposażenia, o którym wiadomo, że może pomóc firmie w prowadzeniu badań bez wsparcia z zewnątrz. Okazuje się przy tym, że jest on otwarty nie tylko dla firm branżowych, mogą bowiem korzystać z niego także inne podmioty pod warunkiem, że ich działalność wymaga rozwiązań IT.

Jakie są możliwości dotacyjne?

dotacje unijne dla ITDotacje unijne przeznaczone są przede wszystkim na zakup sprzętu oraz oprogramowania i wdrożenie innowacyjnych systemów umożliwiających zarządzanie firmą. Można je też wykorzystywać, aby rozwijać produkty i usługi, które są oparte o tak zwane technologie informacyjno-komunikacyjne. Wspierane są też nowatorskie platformy pozwalające na kontakt z partnerami biznesowymi i klientami z wykorzystaniem Internetu.

POIR 1.1.1 – charakterystyka

O dotację w ramach POIR 1.1.1 można się ubiegać pod warunkiem, że projekt przewiduje prowadzenie badań oraz prac rozwojowych. Jeśli są one prowadzone przez przedsiębiorstwa, można korzystać z tak zwanej „szybkiej ścieżki”. Projekty odnoszące się między innymi do innowacji w chmurze i tak zwanego ‘Internetu rzeczy” podlegają szybkiej ocenie (do 60 dni). W tym przypadku mamy też do czynienia z wydzieleniem kilku naborów.

POIR 1.1.2 – charakterystyka

Jeśli nasza firma nie prowadzi badań odnoszących się do kryptografii i „Internetu rzeczy”, a jednocześnie chce testować nowe technologie, może skorzystać z możliwości, jakie stwarza konkurs 1.1.2 – Prace rozwojowo-badawcze związane z wytwarzaniem instalacji pilotażowej (demonstracyjnej). Ograniczenie dotyczy tu wielkości przedsiębiorstwa, konkurs pomyślany jest bowiem wyłącznie dla dużych firm. Minimalna wartość kosztów kwalifikujących do wsparcia to 20 milionów PLN, a sam konkurs rusza 6 lipca 2016 roku.

POIR 2.1 – charakterystyka

Ciekawym rozwiązaniem wydaje się również możliwość wyposażenia lub stworzenia centrum badawczego przez firmy z branży IT, co umożliwia POIR 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Tu minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 2 miliony złotych, a obligatoryjny załącznik to Agenda Badawcza (plan badawczy firm z uwzględnieniem rezultatów prac). W roku 2016 przewidziane są aż dwa nabory, drugi z nich rusza przy tym 1 września.

dotacje unijne dla IT

POIR 2.3.2 – charakterystyka

Gdy myślimy o realizacji projektów badawczo-rozwojowych, wcale nie musimy wiązać tego z koniecznością inwestowania jedynie we własne działy badawcze. Konkurs 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP to rozwiązanie, które wspiera mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z branży informatycznej chcące rozpocząć współpracę z jednostka badawcza po to, aby stworzyć nowy albo znacząco ulepszyć wykonywany do tej pory produkt, usługę bądź technologię.

W tym przypadku wniosku można składać począwszy od 6 czerwca 2016 roku aż do 30 stycznia 2017 roku. Dotacja może mieć wysokość od 60 do nawet 400 tysięcy złotych wydatków kwalifikowanych przy założeniu, że dofinansowanie będzie wynosiło 70 procent dla średnich przedsiębiorstw oraz 80 procent dla pozostałych firm.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,