"Szybka ścieżka" dla MŚP w 2016 roku

szybka ścieżka dla małych średnichRuszyła kolejna edycja „szybkiej ścieżki” dla MŚP znanej też jako flagowe działanie prowadzone przez NCBR. Tym razem założeniem projektu jest przekazanie przedsiębiorcom 750 milionów PLN przy minimum formalności i możliwości aplikowania o środki wyłącznie drogą elektroniczną z decyzją o finansowaniu wydaną za około 60 dni.

Wsparcie ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, które są podejmowane tak przy współpracy z uczelniami, jak i zespołami badawczymi. Program przewiduje, że badania będą prowadzone na uczelniach, inwestycje zostaną zaś wykonane przez przedsiębiorców. Innowacją jest przede wszystkim dokonanie połączenia obu obszarów. Nauka i biznes wcale nie są oderwane od siebie i powinny się przenikać, tylko wspólnie mogą bowiem stanowić trzon rozwoju polskich innowacji.

dotacje formalnościNajważniejszym aspektem „szybkiej ścieżki” przygotowanej przez NCBR wydaje się to, że nastąpiła redukcja do minimum formalności. Warto też zwrócić uwagę na to, że decyzja zostanie wydana już po około sześćdziesięciu dniach, co ma zachęcić małych i średnich przedsiębiorców do korzystania z tego rodzaju wsparcia. Cały wniosek można wypełnić i złożyć korzystając z drogi elektronicznej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tłumacząc specyfikę swojego projektu podkreśla, że szczególny nacisk kładzie się na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej. Aby można było zrealizować ten cel, wnioski podlegają ocenie niezależnych ekspertów – biznesowych i naukowych.

Szybka ścieżka” dotyczy tych projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe, projekty mogą jednak dotyczyć również prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojowi prowadzonej działalności i wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej danej firmy. Oczywiście, sama tematyka prac powinna się wpisywać z jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji. Poziom dofinansowania nie zawsze jest taki sam, może jednak sięgać nawet 80 procent.

Analizując projekt realizowany w roku 2015 nie można nie dostrzec tego, że cieszył się on dużą popularnością, przedsiębiorcy złożyli bowiem prawie 2 tysiące wniosków, których wartość wielokrotnie przekroczyła założony budżet. Wśród przedsiębiorstw, które skorzystały z „szybkiej ścieżki” znajdują się firmy takie jak SAULE Technologies, VIGO System odpowiadający za detektory podczerwieni oraz CT Adventure – podmiot, który specjalizuje się w technologiach z wykorzystaniem podczerwieni.

SAULE Technologies to podmiot zajmujący się wykorzystaniem w sposób komercyjny technologii perowskitowej, a więc takiej, która sprawia, że ogniwa fotowoltaiczne odpowiadające za produkcje energii elektrycznej można nadrukować na cienką folię, co pozwoli na umieszczenie ich w telefonach komórkowych, a nawet na ścianach budynków. To właśnie wsparcie na ten projekt było najwyższe w dotychczasowej historii „szybkiej ścieżki”.

dotacje europejskieZ kolei VIGO System to podmiot, który wsparcie zyskał po to, aby opracować technologię powtarzalnego wytwarzania detektorów podczernieni. Znajdują one zastosowanie między innymi w energetyce oraz petrochemii. CT Adventure skorzystało ze wsparcia z „szybkiej ścieżki”, aby wraz z wybranymi uczelniami doprowadzić do stworzenia narzędzia, które pozwoli lekarzom na szybką, wydajną, a przede wszystkim rzetelną ocenę tych nagrań, które pochodzą z badań endoskopowych.

Innym beneficjentem programu jest projekt Platige Image. Tu mamy do czynienia z nowatorską technologią, którą można wykorzystać między innymi podczas spektakli teatralnych i innych wydarzeń realizowanych na żywo, gdy kluczowe znaczenie okazuje się mieć wirtualna oprawa audiowizualna. Innowacyjny system pozwala na generowanie w czasie rzeczywistym interaktywnej scenografii cyfrowej.

Osoby zainteresowane nowym naborem wniosków powinny się pospieszyć, zaczął się on bowiem 4 kwietnia i zakłada się, że będzie trwał do 26 lipca 2016 roku. Na wsparcie mogą też liczyć duże firmy. Te powinny składać wnioski od 1 czerwca do 30 grudnia. W trzecim kwartale tego roku ruszy też składanie wniosków o środki dla regionów słabiej rozwiniętych.

Kategorie: Szybka ścieżka,