Identyfikacja i ocena indywidualnych kompetencji

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do kwestii edukacji i ujednolicenia wymagań na te same stanowiska w całej Europie. Kwestie te nabrały szczególnego znaczenia po napływie do UE ogromnych fal imigrantów. Systemy edukacji w krajach należących do UE muszą być podobne, aby ludzie mogli łatwo przemieszczać się z jednego kraju do drugiego i znaleźć tam dobrą pracę. Koncepcja regionu bez granic musi być w pełni wykorzystana. W ten sposób proces boloński został wdrożony w większości krajów europejskich. Zapowiada on akceptację dyplomów krajów uczestniczących w procesie w całej Europie. Otwiera nowe możliwości dla absolwentów oraz motywuje do elastyczności i wymiany zawodowej.

Problem identyfikacji indywidualnych kompetencji zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w odniesieniu do uchodźców i imigrantów. Ludzie ci mają swoje umiejętności zawodowe i wiedzę, ale nie potrafią ich udowodnić. Dlatego też kraje europejskie muszą opracować metody identyfikacji i oceny indywidualnych kompetencji. Duńskie, szwedzkie i niemieckie podejścia do oceny są uważane za punkt odniesienia dla innych krajów.

Zobacz nasz projekt innowacyjny:

Odkrywanie kompetencji

Projekt ten został stworzony w celu ułatwienia definiowania i oceny kompetencji i umiejętności zawodowych. Celem projektu jest opracowanie zestawu narzędzi i metod oceny umiejętności i kompetencji. Ponadto autorzy projektu planują stworzenie list wymagań dla każdego stanowiska, co pozwoli na ujednolicenie podejścia do tych samych zawodów w całej Unii Europejskiej. W publikacji znajduje się nie tylko opis narzędzi i metod, które można wykorzystać do oceny kompetencji, ale także informacje o ich zaletach i wadach. Dzięki temu pracownicy sfery edukacji będą mogli wybrać metody i narzędzia, które są najbardziej odpowiednie w ich szczególnym przypadku. Praktyczny przewodnik zawiera wskazówki dotyczące procesu oceny oraz formularze ewaluacyjne, które można stosować w każdym kraju. Wszystkie te działania muszą prowadzić do standaryzacji i usystematyzowania kształcenia zawodowego, oceny umiejętności zawodowych i uznawania dyplomów.

Ujednolicenie wymagań i standaryzacja oceny kompetencji i umiejętności zawodowych zmniejszy stopę bezrobocia w Europie, ponieważ ludzie będą bardziej elastyczni. Ponadto rozwiąże to problem imigrantów i podniesie poziom kształcenia zawodowego.