Jak pozyskać dotacje na rozwój własnego biznesu?

dotacje na rozwój biznesuKonkursy ogłoszone na początku 2016 roku to zaledwie wstęp do tego, co będzie na nas oczekiwać w najbliższym czasie. Do zdobycia są przy tym zarówno środki pochodzące z EFRR, jak i EFS, te zaś przeznaczone są między innymi na start biznesu, innowacje, ochronę prawną rozwiązań, które uda nam się stworzyć, a nawet na rozwinięcie skrzydeł firmy poza granicami naszego kraju. Nie brakuje przy tym instrumentów dostępnych tak dla wszystkich branż, jak i jedynie dla wybranych podmiotów. Które można uznać za najbardziej interesujące?

Działanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Na uwagę zasługuje już choćby to, że mamy do czynienia z instrumentem dobrze znanym także z poprzednich lat. W tym roku przedsiębiorcy mogą przy tym liczyć nawet na 2,5 miliarda złotych wsparcia. Fundusze są przeznaczone na finansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, o ile będą one prowadziły do opracowania nowych lub usprawnienia już istniejących rozwiązań. Osoby zainteresowane wsparciem muszą pamiętać o tym, że nabór wniosków trwa do 29 lipca.

Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

dotacje na rozwój

W tym przypadku na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy mają w planach stworzenie lub rozwinięcie we własnych firmach centrów o charakterze badawczo-rozwojowych. W tym roku przeznaczono na ten cel niemal półtora miliarda złotych. Dofinansowanie dotyczy przede wszystkim inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologie oraz infrastrukturę, która jest niezbędna do prowadzeni badań. Pierwszy nabór już się zakończył, trwał bowiem od marca do maja, jeśli jednak nasza firma nie zdążyła przygotować wniosku, kolejną szansę otrzyma we wrześniu i w październiku.

Działanie 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Tu przedmiotem konkursu jest bon na innowacje, który może być wykorzystany na zakup usługi, o ile pozwoli ona na opracowanie nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub technologii produkcji. Usługa zostanie też zaakceptowana, jeśli udowodnimy, że w istotny sposób ulepszy stosowane dotychczas rozwiązania. Co ważne, mówimy jedynie o tych usługach, których wykonawcami są jednostki naukowe, warto też pamiętać, że od projektów oczekuje się wpisania w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji. Wnioski można składać już od 6 czerwca.

Działanie 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Poddziałanie 2.3.4 przewiduje wsparcie, które przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać na pokrycie tych kosztów, które są związane z uzyskaniem, a następnie również z realizacją ochrony własności przemysłowej. Pierwsza szansa na skorzystanie z tego dofinansowanie minęła w marcu, już 18 lipca wystartuje jednak kolejna edycja konkursu. Zostanie ona podzielona na etapy i zakończy się 20 stycznia 2017 roku. Budżet wynosi aż 50 milionów złotych.

Działanie 3.2.1 Programu Innowacyjnego Inteligentny Rozwój

dotacje z unii„Badania na rynek” to konkurs, który powinien zainteresować firmy z sektor MŚP, w żadnym innym konkursie organizowanym przez PARP nie mają one bowiem szans na jednakowo duże wsparcie. Tu sięga ono nawet 20 milionów złotych na jeden projekt, finansowane są zaś te przedsięwzięcia, które przewidują wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Prace mogą być prowadzone samodzielnie, na wsparcie można jednak liczyć również wówczas, gdy zleci się je innemu podmiotowi. Zawsze jednak ważny jest ich efekt, tym zaś powinno być wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług lub produktów znacznie ulepszonych w stosunku do tych, z którymi mamy do czynienia obecnie. Na preferencje mogą liczyć te przedsiębiorstwa, które proponują rozwiązania wpisujące się w krajowe inteligentne specjalizacje. Wnioski można składać od 1 czerwca, termin upływa zaś z końcem sierpnia.

Działanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Polski Wschodniej

Tym razem pomoc jest przewidziana dla osób, które mają nie więcej niż 35, a jednocześnie mogą przedstawić ciekawą koncepcję innowacyjnego biznesu. Wsparcie dotyczy województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego, wnioski zaś mogą być składane od 22 czerwca do 21 lipca.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,