Grywalizowany e-kurs Open Mind już jest!

Open Mind to projekt w ramach programu Erasmus+ , którego celem jest promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród uczennic i studentek kierunków niezwiązanych z biznesem poprzez innowacyjny otwarty kurs online z wykorzystaniem gier.

Minął już rok, odkąd 8 organizacji z Bułgarii, Grecji, Polski, Rumunii i Wielkiej Brytanii połączyło siły, aby stworzyć nowe doświadczenie edukacyjne dla osób zainteresowanych przedsiębiorczością społeczną, bez względu na ich status akademicki i specjalizację.

W ciągu pierwszych 12 miesięcy partnerstwo Open Mind opracowało główne produkty projektu -masowy otwarty kurs online (massive open online course - MOOC), który wprowadza studentów w podstawy przedsiębiorczości społecznej, oraz platformę z grami, za pośrednictwem której będzie prowadzony ten e-kurs.

W inicjatywie uczestniczą: VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship, Business Foundation for Education, "D.A.Tsenov" Academy of Economics oraz firma technologiczna 11235 Ltd z Bułgarii; Institute of Entrepreneurship Development w Grecji, Uniwersytet Łódzki w Polsce, University Titu Maioerescu w Rumunii oraz University of Sheffield w Wielkiej Brytanii.

Drugie spotkanie Open Mind zorganizowane przez Uniwersytet Łódzki, 18 maja 2017 r.

MOOC składa się z 8 modułów, których łączny czas trwania wynosi 75 godzin nauki (3 punkty ECTS).

1. Podstawy ekonomii społecznej i przedsiębiorczości
2. Zarządzanie przedsiębiorstwem
3. Ramy prawne
4. Model biznesowy (Business Model Canvas)
5. Marketing w przedsiębiorstwie społecznym
6. Fundraising
7. Pisanie biznesplanu
8. Jak realizować projekty społeczne i wywierać wpływ społeczny


Dodatkowo uczestnicy kursu znajdą e-book zawierający 50 inspirujących praktyk kobiecej przedsiębiorczości społecznej zebranych z krajów partnerskich.

Metodologia kursu zawiera także Syllabus, Zestaw narzędzi do rozpoznawania i Podręcznik dla trenerów. Cała zawartość kursu została przetłumaczona, a ponad 60 mentorów i tren erów zostałoprzeszkolonych , aby zapewnić uczniom wsparcie online w ich podróży edukacyjnej.

Szkolenie trenerów w Akademii Ekonomicznej - Svishtov, Bułgaria

Grywalizowana platforma edukacyjna będzie wkrótce dostępna na oficjalnej stronie internetowej Open Mind http://open-mind-project.eu. Będzie ona działać we wszystkich językach partnerów - bułgarskim, greckim, polskim, rumuńskim i angielskim.

Elementy gry (misje, poziomy, nagrody, tablice liderów, współpraca i zabawa) tworzą wciągające i motywujące środowisko uczenia się, dzięki któremu uczniowie w ekscytujący sposób rozwiną podstawową wiedzę, umiejętności i sposób myślenia, niezbędne, by zostać przedsiębiorcami społecznymi.

Do końca 2017 r. e-kurs będzie pilotowany przez 120 uczniów i dorosłych słuchaczy. Wyniki będą promowane podczas krajowych warsztatów Open Mind w lutym przyszłego roku.

Chcesz się przyłączyć?

Grywalizowany kurs Open Mind zostanie oficjalnie uruchomiony w marcu przyszłego roku. Jeśli chcesz być częścią przygody z Open Mind, polub naszą stronę na Facebooku i otrzymuj wiadomości jako pierwszy!