Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w systemie e-zdrowia

Liczba przypadków kradzieży lub utraty dokumentacji medycznej online wzrasta z roku na rok, pomimo polityki i wysiłków podejmowanych przez organizacje opieki zdrowotnej. Badania przeprowadzone przez HIPAA wykazały, że tylko w styczniu naruszono ponad milion rekordów.

Charakter elektronicznej dokumentacji medycznej sprawia, że skutki naruszenia są potencjalnie szkodliwe. Jeśli elektroniczna dokumentacja zdrowotna zostanie sprzedana na rynku przez hakera, konsekwencje mogą być ogromne. Badania wykazują, że elektroniczna dokumentacja zdrowotna może być naprawdę wysoko sprzedawana na czarnym rynku.

Mając na uwadze te fakty, podzielimy się z Państwem kilkoma wskazówkami, które można wykorzystać w celu zabezpieczenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

1. Regularnie przeprowadzaj testy oceny ryzyka

Hakerzy nadążają za trendami i zmianami zachodzącymi w sektorze opieki zdrowotnej. Dlatego należy zadbać o to, aby system opieki zdrowotnej był stale rozwijany w celu zminimalizowania zagrożeń i ryzyka.

Przeprowadzając testy oceny ryzyka, można zidentyfikować i ocenić obszary, na które system jest podatny, oraz uporządkować informacje w oparciu o poziomy ryzyka. Test ten nie powinien być przeprowadzany raz na rok, ale regularnie. Aby być na bieżąco i mieć pewność, że środowisko IT jest bezpieczne, należy przeprowadzać te oceny tak często, jak to możliwe.

2. Regularnie aktualizuj swoje systemy

Większość ataków cyberbezpieczeństwa może przynieść katastrofy, wykorzystując przestarzały sprzęt medyczny.

Miliony ludzi na całym świecie będą zaskoczone, gdy dowiedzą się, że większość szpitali i organizacji ochrony zdrowia działa w oparciu o standardowe systemy operacyjne, takie jak Windows i Linux. A to sprawia, że są one bardzo podatne na ataki, jak każdy inny podmiot.

Jedną z najskuteczniejszych technik radzenia sobie z hakerami i cyberprzestępcami jest regularne aktualizowanie oprogramowania i urządzeń, z których zwykle korzystamy.

3. Sprawdzanie i czyszczenie urządzeń użytkowników

W branży opieki zdrowotnej popularne jest pojęcie Bring Your Own Device (przynieś własne urządzenie).

Organizacje opieki zdrowotnej nie powinny pozwalać nikomu na dostęp do danych pacjenta z urządzeń osobistych. Do tego zadania idealnie nadają się komputery wirtualne. Zwykle jednak nadwyrężają one budżet służby zdrowia ze względu na wysokie koszty wdrożenia.

Jeśli jesteś przyzwyczajony do koncepcji Bring Your Own Device, istnieją proste sposoby, które możesz wykorzystać, aby zminimalizować luki w systemie. Warto rozważyć wykorzystanie rozwiązań do zarządzania urządzeniami mobilnymi, aby szyfrować dane dostępne na smartfonach, usuwać dane w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, a także oddzielać dane służbowe od osobistych - to tylko niektóre z nich.

4. Audyt i monitorowanie

Jednym z największych potencjalnych zagrożeń w branży opieki zdrowotnej, którym zainteresowane strony nie poświęcają uwagi, są osoby mające dostęp do informacji poufnych.

Pracownicy z uprawnieniami do dostępu do poufnych informacji są zazwyczaj przyczyną naruszeń danych, które w dłuższej perspektywie mogą być kosztowne. Zagrożenia wewnętrzne mogą być przypadkowe lub złośliwe. Mogą one pozostać niezauważone przez kilka tygodni lub miesięcy, ponieważ nie zakłócają funkcjonowania systemu ani nie ingerują w niego.

Jednym z najlepszych sposobów rozwiązania tego problemu jest dopilnowanie, aby menedżerowie stale monitorowali działania i szybko zgłaszali nieautoryzowane lub podejrzane zmiany. Ponadto rozwiązania audytowe innych firm mogą pomóc zespołom IT w zwiększeniu bezpieczeństwa ich systemów poprzez proaktywne monitorowanie, audytowanie i ostrzeganie wszystkich o wszelkich zmianach wprowadzanych do systemu. Pozwoli to użytkownikom zrozumieć, gdzie ukryte są wrażliwe dane, kto ma do nich dostęp i jakie zmiany można w nich wprowadzać.

5. Wyczyść niepotrzebne informacje

W większości przypadków organizacje gromadzą, przechowują i przetwarzają ogromne ilości informacji. Hakerzy mogą wykorzystywać nieaktualne konta, aby uzyskać dostęp do tych ogromnych ilości danych. Większość organizacji zajmujących się zgodnością z przepisami wymaga od interesariuszy systemów opieki zdrowotnej, aby dla bezpieczeństwa pacjenta dokonywali przeglądu i usuwali niepotrzebne dane.

Należy klasyfikować dane, aby oddzielić dane ogólne od wrażliwych. Utrzymywanie systemów i baz danych w czystości może znacząco zminimalizować ryzyko naruszenia danych.

6. Szyfrowanie danych

Dane pacjentów powinny być regularnie szyfrowane. Zadanie to może być wykonywane przez certyfikowanego specjalistę ds.

Chociaż szyfrowanie jest krytyczną praktyką, organizacje nie powinny polegać wyłącznie na tej praktyce lub na rozwiązaniach technicznych, takich jak instalowanie zapór ogniowych i programów antywirusowych, w celu ochrony danych pacjentów. Słabą stroną szyfrowania jest to, że w dużej mierze skupia się ono na zapobieganiu dostępowi do systemu. Ponieważ przyczyną większości naruszeń bezpieczeństwa są czynniki ludzkie, dlatego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa mogą obejmować różne rodzaje naruszeń.

7. Tworzenie kopii zapasowych danych poza siedzibą

Szpitale i placówki służby zdrowia, które korzystają z systemów klient-serwer, muszą mieć kopie zapasowe zarówno na miejscu, jak i poza nim, na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.

Kopia zapasowa danych poza siedzibą firmy jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku klęsk żywiołowych. Praktyki muszą przechowywać poza siedzibą kopie informacji finansowych, w tym księgi głównej, systemów rozliczeniowych i list płac.

Dostawca usług w chmurze może również pomóc organizacjom zdrowotnym w tworzeniu kopii zapasowych elektronicznej dokumentacji medycznej. Szpitale i organizacje posiadające systemy typu klient-serwer powinny zapisywać dokumentację medyczną na taśmach i przenosić ją z miejsca prowadzenia działalności przynajmniej raz dziennie.

8. Uwierzytelnianie użytkowników

Większość organizacji ochrony zdrowia posiada platformy, które uwierzytelniają użytkowników za pomocą nazwy użytkownika lub nazwy logowania i hasła.

Organizacje ochrony zdrowia powinny zachęcać użytkowników do regularnej zmiany haseł, aby hakerzy nie mieli trudności. Hasła powinny być zmieniane co sześćdziesiąt do dziewięćdziesięciu dni. Placówki służby zdrowia powinny również stosować uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Metoda uwierzytelniania dwuskładnikowego wykorzystuje hasło i identyfikację biometryczną, taką jak odciski palców, którą może zapewnić tylko upoważniony personel.

9. Zawieraj umowy

Praktyki powinny podpisywać umowy biznesowe ze wszystkimi stronami, którym udostępniają informacje zdrowotne. Umowy te służą do ochrony dokumentacji zdrowotnej.

Organizacje ochrony zdrowia nie muszą analizować bezpieczeństwa partnerów biznesowych. Umowy te pomogą zainteresowanym stronom zrozumieć, jak ważne jest przechowywanie dokumentacji pacjentów.

Wnioski

Jednym z najważniejszych priorytetów każdej organizacji lub praktyki medycznej powinna być ochrona dokumentacji medycznej pacjentów. Ponieważ liczba skradzionych lub zagubionych danych wzrasta z roku na rok, wszystkie zainteresowane strony powinny stosować wskazówki omówione w tym wpisie.


Bio autora:

Eliza Sadler jest profesjonalnym dziennikarzem z bogatym doświadczeniem, 4 lata. Pracuje również jako freelancer i pisze wiele artykułów dla buy dissertation uk oraz best essay writing services. Zawsze koncentruje się na wykonywaniu pracy wysokiej jakości, aby osiągnąć swoje cele i zamierzenia. Eliza jest zafascynowana możliwością tworzenia oryginalnych prac, które spełniają wysokie standardy.

Zapraszamy do kontaktu z nią za pośrednictwem poczty elektronicznej.