Perspektywy rozwoju startupów w Polsce Wschodniej

rozwój startupówPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. W ramach tego projektu można uzyskać pomoc wynoszącą nawet 800 tysięcy złotych. Konkurs ruszył 22 czerwca i będzie trwać aż do 21 lipca 2017 roku.

jak rozwinąć startupW tym czasie młodzi przedsiębiorcy zyskają możliwość ubiegania się o dotacje, które zostaną przeznaczone na rozpoczęcie działalności finansowej na obszarze Polski Wschodniej. Pomoc dotyczyć będzie również dofinansowania pierwszej sprzedaży innowacyjnych produktów lub usług. Beneficjentami programu są mikro- i małe przedsiębiorstwa, które mają formę spółki kapitałowej pod warunkiem, że przygotowały produkt lub usługę mając na uwadze opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy, a jednocześnie zyskały pozytywną rekomendacje od animatora platformy startowej. Ważne jest oczywiście również miejsce realizacji projektu, to musi znajdować się bowiem na terytorium makroregiony Polska Wschodnia. Na dofinansowanie w ramach projektu mogą też liczyć przedsiębiorstwa typu start-up gotowe do wejścia na rynek z projektem spełniającym założenia poddziałania 1.1.1 PO PW „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Gdy mówimy o wydatkach kwalifikowanych warto nadmienić, że zalicza się do nich koszty związane z wdrożeniem innowacyjnych pomysłów i rozwojem działalności gospodarczej. Tu warto wspomnieć przede wszystkim o: zakupie usług doradczych i eksperckich, które są związane z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzeniem pracy personelu zarządzającego, zespołu projektu i personelu wsparcia, wydatkach na zakup nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz o organizacji i prowadzeniu działań, które mają przyczynić się do ekspansji rynkowej.

Projekt przewiduje, że minimalna wartość inicjatywy i wydatków kwalifikowalnych będzie wynosiła 50 tysięcy PLN przy założeniu, że dofinansowanie dotyczy maksymalnie 85 procent wydatków kwalifikowalnych i 800 tysięcy złotych. Mamy przy tym do czynienia z rozwiązaniem innowacyjnym, należy bowiem podkreślić, że w takim zakresie i na taką skalę wsparcie dla młodych przedsiębiorców nie było jeszcze realizowane.

dotacje dla startupówKonkurs pilotażowy przewiduje wsparcie w wysokości 20 milionów euro, zakłada się jednak, że będzie on kontynuowany nawet, jeśli pojawi się konieczność wprowadzenia ewentualnych zmian. Przewiduje się też, że i samo wsparcie z czasem będzie rosło. Ministerstwo Rozwoju zwraca również uwagę na to, że ogłoszony konkurs jest związany z drugim etapem wsparcia startupów, na pomoc mogą więc liczyć te podmioty, które dysponują już produktem, który może się pojawić na rynku wraz z rynkowym modelem biznesowym.

Oczywiście, na wsparcie mogą liczyć nie tylko młodzi ludzie z Polski Wschodniej, obecnie można bowiem korzystać aż do trzech Platform startowych pomagających w realizacji pomysłów na własny biznes. Rozwój startupów w Polsce Wschodniej to jednak jedyny konkurs tego rodzaju, który będzie realizowany w roku 2016 i skierowany do podmiotów dopiero inaugurujących swoją działalność.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,