Rozwój działalności gospodarczej i nauka o społeczeństwie

Nauki obywatelskie są obecnie uważane za jeden z najszybciej rozwijających się i najbardziej obiecujących obszarów rozwoju biznesu i kierunków nauk społecznych. Crowdsourcing polega na publicznym udziale wolontariuszy w odkrywaniu nowej wiedzy. Polega on na współpracy ludzi w dążeniu do wspólnego celu, zazwyczaj przy gromadzeniu lub analizie danych w celu tworzenia zasobów cyfrowych i nowych usług cyfrowych. Nauka obywatelska, ułatwiona przez e-infrastruktury, jest potężnym narzędziem innowacji społecznych i otwartej nauki.

IED opracował pakiet roboczy, który można dodać do projektów programu "Horyzont 2020", takich jak " Odkrywanie i wspieranie nauki obywatelskiej ". Ten pakiet roboczy ma na celu nie tylko zaoferowanie innowacyjnych form rozwoju biznesu, ale także zbadanie możliwości rozwoju i tworzenia miejsc pracy, które nauka obywatelska może uruchomić dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ogólnym celem proponowanego pakietu roboczego jest zbadanie, wraz ze społecznością początkujących przedsiębiorców, przyczyn ich powstania, warunków i parametrów, które sprzyjają ich rozwojowi, takich jak intencje osób i skuteczność zbiorowa.

Aby realizacja pakietu roboczego zakończyła się sukcesem, zostaną przeprowadzone następujące działania:

  1. Wspólne badania tematyczne; potrzeby związane z nauką obywatelską, benchmarking i analiza startupów w celu:
    • zrozumienie relacji między ludźmi, środowiskiem i technologią poprzez zastosowanie w świecie rzeczywistym oraz
    • wspieranie zaangażowania obywateli poprzez gromadzenie, analizę i działania oparte na uczestnictwie
  2. połączenie nauki obywatelskiej z transferem technologii i katalizowanie procesu zakładania przedsiębiorstw.
  3. Przeprowadzenie przeglądu obecnie stosowanych technologii i określenie możliwości rozwoju i zastosowania nowych technologii w biznesie.

Jeśli jesteś zainteresowany tym pakietem roboczym i chcesz go włączyć do swojej propozycji projektu, możesz zadeklarować zainteresowanie dołączeniem IED jako partnera do swojego konsorcjum, kontaktując się z naszymi biurami. Nasi profesjonalni pracownicy będą w stanie zapewnić konsorcjum prawdziwą ekspertyzę w dziedzinie przedsiębiorczości i zarządzania projektami. Wykorzystaj nasz pomysł i zyskaj jednocześnie wspaniałego partnera w projekcie UE!