5 kroków, które pomogą Ci stworzyć pomysł na badania w celu uzyskania finansowania z UE

Badania i innowacje to dwa najważniejsze elementy każdego udanego programu badawczego. Temat projektu nie ma znaczenia. Każdy rodzaj badań ma potencjał, by przynieść właściwe rezultaty, jeśli połączy się je z innowacją.

Oczywiście europejskie projekty badawcze składają się z kilku filarów. Jednocześnie wpływa na nie wiele różnych parametrów. W związku z tym każdy ruch, który ma miejsce i przyczynia się do powstania europejskiego projektu badaw czego musi być staranny i skoncentrowany na osiągnięciu celu.

Bardzo ważnym krokiem, który może pomóc w stworzeniu silnego projektu badaw czego jest stworzenie pomysłu badawczego. Pomysły badawcze umożliwiają naukowcom wykonywanie stałych ruchów podążających za określonym tokiem. Dlatego zawsze dobrze jest, aby projekty europejskie opierały się na pomysłach badaw czych, a nie odwrotnie. Zauważysz, że projekt, który został zbudowany w celu realizacji konkretnego pomysłu ma znacznie większe szanse na sukces niż projekt bez pomysłów badawczych jako podstawy.

W tym artykule podamy Ci najważniejsze kroki, które trzeba podjąć, aby napisać dobry pomysł badaw czy, który będzie warty finansowania. Oto 5 najbardziej podstawowych kroków do napisania udanego pomysłu badawczego.

KROK 1

Napisz o temacie, który jest Ci znany. Powszechne dla wielu badaczy jest to, że próbują pisać o rzeczach, na których się nie znają, starając się powiązać je z własną dziedziną naukową. Czasami jest to fatalne, ponieważ nie jest łatwo komuś pisać o temacie, na którym się nie zna. A co dopiero o pomyśle badawczym!

Musisz upewnić się, że twój pomysł badawczy dotyczy twojej dziedziny. Dzięki temu będziesz mógł skupić się na stworzeniu pomysłu badawczego, który będziesz mógł poprzeć zarówno za pomocą własnego doświadczenia , jak i narzędzi , które wykorzystujesz w swojej dziedzinie.

Krok 2

Poszukaj badań naukowych, które mogą pomóc Ci w poparciu pomysłu badawczego. Żaden pomysł badawczy nie będzie miał prestiżu , który mu odpowiada, jeśli nie będzie odpowiednich dowodów na jego poparcie. Z pewnością znajdą się badania , które mogą wesprzeć Twój pomysł. Musisz je znaleźć.

Nie ma znaczenia, czy uwzględnisz swoje źródła w prezentacji pomysłu. Ważne jest to, abyś był w stanie poprzeć swój pomysł, jeśli zostaniesz o to poproszony, i wiedział, że informacje, z których korzystasz, są naukowo uzasadnione.

Krok 3

Dostrzeż potrzebę. Znajdź swoje grupy docelowe. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć dla kogo jest pomysł na badania. To pomoże Ci zidentyfikować potrzebę zmiany. Jednocześnie, jeśli już zauważysz potrzebę, to znalezienie grupy docelowej będzie łatwiejsze.

W rezultacie będziesz mógł nie tylko przedstawić dobrze napisany pomysł, ale także zaproponować dobre praktyki i działania, które w najlepszym wypadku zmienią obecną sytuację na lepsze.

Krok 4.

Co sprawi, że Twój pomysł będzie się wyróżniał? Kiedy istnieje potrzeba poprawy, zawsze istnieje więcej niż jeden pomysł, próbujący zaspokoić tę potrzebę. Oznacza to, że będzie wiele pomysłów o tym samym temacie, tak jak Twój. Pomysłów, które będą próbowały rozwiązać ten sam problem. Wszystkie te pomysły będą konkurować o te same fundusze. Co więc sprawia, że Twój pomysł jest lepszy od pozostałych?

Innowacja jest zawsze bardzo dobrym pomysłem. Dodając innowacyjność do pomysłu badawczego, automatycznie sprawiasz, że staje się on znacznie bardziej interesujący. Celem jest zainteresowanie wszystkich możliwych partnerów, którzy mogliby włączyć Twój pomysł badawczy do swojej propozycji, a także to, aby był on na tyle dobry, aby otrzymać finansowanie. Jakie rodzaje innowacyjnych praktyk mógłby wspierać twój pomysł badawczy? W jaki sposób może on przynieść znaczące zmiany?

Krok 5

Jaki będzie wpływ pomysłu? Jeśli w każdym wniosku jest jedna rzecz, która interesuje Narodową Agencję i może być punktem centralnym dla ewentualnego finansowania wniosku, to jest to wpływ, jaki wniosek będzie miał, zarówno krótko-, jak i długoterminowy.

Pomysł badawczy musi mieć bardzo silne oddziaływanie, które na pewno będzie jak najbardziej długoterminowe. Wpływ powinien być znaczny i rzeczywiście rozwiązywać główne problemy, które mogły się pojawić. Wpływ powinien być widoczny zarówno we wniosku, jak i w opisie pomysłu. Nie jest łatwo otrzymać dofinansowanie z funduszy europejskich, zwłaszcza, gdy informacje w nim zawarte nie są jasne.

Te 5 kro ków to najważniejsze czynności, które należy wykonać, aby móc napisać dobry pomysł na badania. Oczywiście, w zależności od tematu pomysłu, może pojawić się potrzeba dodania kolejnych kroków. Mimo to, zauważysz, że te 5 zawsze będzie w samym centrum całego procesu pisania pomysłu na badania.

Niezależnie od tego, jak duże doświadczenie ktoś może mieć w pisaniu wniosków o realizację projektów europejskich, każdy nowy wniosek to także nowe wyzwanie. Solidny pomysł badaw czy może to wyzwanie znacznie ułatwić!