Internetowa platforma SWIRL dla edukacji VET

W ramach projektu SWIRL Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z partnerami projektu ma przyjemność zaprezentować Państwu Platformę Internetową SWIRL, służącą poszerzaniu wiedzy i umiejętności związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Jednym z głównych założeń i celów projektu SWIRL jest pomoc uczniom w rozwijaniu kompetencji przydatnych w przyszłym życiu zawodowym poprzez zwiększanie ich poczucia odpowiedzialności, umiejętności nawiązywania kontaktów, postawy przedsiębiorczej i proaktywnej, a także wzmacnianie umiejętności i praktyki nauczania trenerów i nauczycieli VET.

SWIRL jest już dostępna online!

SWIRL ma 3 główne funkcje:

Po pierwsze, platforma funkcjonuje jako miejsce, w którym edukatorzy i trenerzy VET, przedstawiciele firm oraz zainteresowani uczniowie mogą komunikować się ze sobą, wyrażać swoje pomysły i pytania lub/i monitorować i wykonywać zadania, które są przydzielane uczniom. Ponadto, platforma służy jako internetowa baza zasobów, w której wszystkie pozostałe produkty intelektualne projektu będą dostępne jako Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER). Wszystkie produkty intelektualne będą dostępne bezpłatnie i w formacie umożliwiającym ich dostosowanie do lokalnych warunków.

Ponadto platforma ułatwia tworzenie społeczności wszystkich interesariuszy projektu SWIRL, bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w jego realizację lub zainteresowanych nim. Na internetowej platformie edukacji weteryn aryjnej naszego projektu dostępne są obecnie narzędzia do prowadzenia dyskusji i dzielenia się wiedzą. Dzięki temu wszyscy członkowie społeczności mogą stać się integralną częścią procesu rozwoju produktu. Co więcej, wspomniana wcześniej platforma internetowa z żywą społecznością uczących się w połączeniu z ekspertami w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego zapewni, że regionalne i międzynarodowe sieci pozostaną nienaruszone i aktywne po zakończeniu projektu.

Teraz masz możliwość zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie VET dzięki platformie projektu i materiałom szkoleniowym! materiałów szkoleniowych!

Na stronie Platforma i materiały edukacyjnesą dostępne tutaj!

Pozostań Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi projektu!