Zaproszenie do składania wniosków: Inicjatywy na rzecz innowacji politycznych - Włączenie społeczne poprzez kształcenie, szkolenie i młodzież

Kluczowe działanie 3 przewiduje dotacje na wiele różnych działań mających na celu stymulowanie innowacyjnego rozwoju polityki, dialogu politycznego i wdrażania oraz wymiany wiedzy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Większość z nich jest zarządzana przez EACEA. Większość działań w ramach KA3 jest zarządzana poza corocznym ogólnym zaproszeniem do składania wniosków.

Trzy główne instrumenty są zarządzane w drodze szczegółowych zaproszeń do składania wniosków opublikowanych na tej stronie internetowej:

  • Inicjatywy na rzecz innowacji politycznych wspierające przyszłościowe projekty współpracy w zakresie rozwoju polityki oraz eksperymenty w zakresie polityki europejskiej prowadzone przez organizacje wysokiego szczebla i władze publiczne w celu stymulowania innowacyjnej polityki i przygotowania jej realizacji; Współpraca na rzecz społeczeństwa obywatelskiego zapewniająca wsparcie europejskim organizacjom pozarządowym i ogólnounijnym sieciom działającym w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży w celu zwiększenia świadomości w zakresie polityki europejskiej i wzmocnienia współpracy z władzami publicznymi.

Fundusze są również przydzielane na szereg zaproszeń do składania ofert i zaproszeń ograniczonych

  • Studia i badania mające na celu poszerzenie wiedzy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży poprzez gromadzenie dowodów i analizę; narzędzia polityki europejskiej poprawiające uznawanie umiejętności, kwalifikacji i dyplomów poprzez ułatwianie transferu punktów oraz wspieranie zarządzania umiejętnościami i poradnictwa, procesu bolońskiego i zapewniania jakości itp; Współpraca z organizacjami międzynarodowymi w celu wspierania dialogu politycznego z krajami partnerskimi, promowania międzynarodowej atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie oraz wspierania sieci ekspertów ds. reformy szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich sąsiadujących z UE, dialogu zainteresowanych stron, promowania polityki i programów, zwiększania wiedzy o polityce UE poprzez wspieranie dialogu i promowania polityki z organami publicznymi, organizatorami i zainteresowanymi stronami w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Erasmus+ - Kluczowe działanie 3 - Inicjatywy na rzecz innowacji politycznych

W ramach kluczowego działania 3 - "Wsparcie reformy polityki", inicjatywy na rzecz innowacji w polityce to inicjatywy na rzecz innowacji w polityce, których celem jest opracowanie nowych polityk lub przygotowanie ich wdrożenia.

Co one wspierają?

W ramach Inicjatywy na rzecz innowacji w polityce przewidziano dwa rodzaje działań:

  • Projekty współpracy wybiegające w przyszłość, których celem jest stymulowanie rozwoju polityki innowacyjnej; eksperymenty w zakresie polityki europejskiej, prowadzone przez władze publiczne wysokiego szczebla, mające na celu eksperymentalne wdrażanie polityki poprzez próby terenowe w kilku krajach w oparciu o solidne metody oceny.

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Kategorie: