Dotacje dla firm na rozwój

jak rozwijać firmęRozwijanie swojej firmy w dużym stopniu powinno polegać na wdrażaniu w niej nowatorskich rozwiązań i technologii. Niestety, nie każdy przedsiębiorca jest w stanie sobie na to pozwolić – w końcu w większości przypadków wiąże się to ze sporymi wydatkami. Na szczęście jednak istnieje wiele programów rządowych oraz unijnych, które przewidują przyznawanie firmom dotacji na takie właśnie cele.

konkurs demonstrator

Działalność taką prowadzi między innymi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w samym tylko 2016 roku przekaże przedsiębiorcom dotacje o łącznej wartości ponad 500 mln złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na tworzenie nowych technologii przy współpracy z ośrodkami badawczymi, a następnie wprowadzanie ich na rynek.

Konkurs "Demonstrator", organizowany w tym roku już po raz drugi, jest doskonałą okazją dla każdego przedsiębiorcy zainteresowanego rozwijaniem swojej firmy i wdrażaniem w niej nowatorskich technologii. Jednym z głównych celów opisywanego konkursu jest nie tylko wspomaganie przedsiębiorców wprowadzających innowacyjne rozwiązania, ale przede wszystkim zachęcanie ich do podejmowania współpracy z profesjonalnymi ośrodkami badawczymi i naukowymi. Na tym własnie polega inteligentny rozwój.

Samo stworzenie innowacyjnej technologii to tak naprawdę tylko początek całego procesu, którego celem jest unowocześnienie firmy. Równie ważne jest odpowiednie wdrożenie takich rozwiązań – a do tego właśnie potrzebna jest również współpraca z takimi ośrodkami. Kooperacja między naukowcami a przedsiębiorcami doskonale wpływa na ogólny rozwój gospodarki w kraju i promuje wdrażanie coraz to nowszych technologii, dlatego właśnie jej promowanie jest tak istotne dla rządu. W odróżnieniu od wielu innych, podobnych konkursów, "Demonstrator" jest skierowany wyłącznie do dużych przedsiębiorstw.

wdrażanie nowych technologii

Ocenia się, że to właśnie takie przedsiębiorstwa stanowią największy motor napędowy dla unowocześniania polskiej gospodarki, przez co rząd postawił sobie bardzo ważne zadanie, aby wspomóc je w tej misji. W ramach konkursu planuje się przyznać dotacje o łącznej wartości około 500 mln złotych. 50 mln ma przypaść przedsiębiorstwom w samym tylko województwie mazowieckim – pozostała część tej puli przeznaczona będzie dla pozostałych województw. Jak oceniają specjaliści, odpowiednie wsparcie finansowe w przypadku rozwoju technologicznego jest rzeczą szczególnie ważną.

Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii to przede wszystkim bardzo ryzykowne kroki, które mogą skończyć się porażką i niemałymi stratami finansowymi. Jest to jeden z głównych powodów, dla których wielu przedsiębiorców w Polsce nie decyduje się na coś takiego, co znacznie ogranicza rozwój naszej gospodarki. Odpowiednie zabezpieczenie finansowe wydatnie zmniejsza ryzyko przy takich inwestycjach; nawet jeśli okażą się one nieudane i nie zwiększą zysków naszej firmy, to i tak straty finansowe nie będą tu aż tak dotkliwe. 

wniosek o dofinansowanie

Konkurs skupia się głównie na unowocześnianiu procesów produkcyjnych i wdrażaniu w firmach nowych linii, pozwalających na sprawniejsze wytwarzanie poszczególnych produktów. 

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać dokładne informacje, jakie rozwiązania zamierzamy wdrożyć w naszym przedsiębiorstwie i z jakimi ośrodkami chcemy w ten sposób podjąć współpracę. Wnioski będą oceniane zarówno pod względem merytorycznym, jak i opłacalności danego projektu. Aby uzyskać pozytywną ocenę, musimy przygotować odpowiednio innowacyjny projekt, wprowadzający rozwiązania które nie są stosowane jeszcze w naszej branży lub przynajmniej regionie.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,