Przydatne linki

Witryny tematyczne A1 Europe - pozyskiwanie dotacji unijnych 

Serwisy tematyczne, stworzone przez A1 Europe zostały skupione wokół jednego tematu, lub programu. Dzięki tym stronom przedsiębiorcy mają ułatwiony dostęp do potrzebnych informacji, oraz złożenia wniosków o dotacje unijne. Na portalach zebrane zostały najistotniejsze. kluczowe programy dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców z kraju. W serwisach przedstawione zostały wybrane, najbardziej korzystne i znaczące dla przedsiębiorców programy. 

 

 

www.a1europe.pl

Strona firmy A1 Europe, oferującej
pozyskiwanie oraz rozliczanie
wniosków unijnych. 

 

 

 

PROW - dotacje na przetwórstwo

Strona na temat przedsięwzięć
z zakresu rozwoju oraz
restrukturyzacji
rolnictwa, jak również obszarów wygospodarowanych dla
gospodarstw rolnych na terenie
całej Polski.

 

Usługa A1 - badania rynkowe
Oferta profesjonalnych badań rynkowych 
między innymi: badanie rynku
produktów i producentów
usług, pieniądza, 
hurtowników, odbiorców detalicznych.
Pełny zakres badania
rynku lokalnego i globalnego.

 

 

 

Eko-dotacje (POIŚ, OZE)

Strona o tematyce przedsięwzięć
z zakresu energii źródeł
odnawialnych oraz ekologii dla przedsiębiorców 
na terenie całego kraju. 

POIG (zakończony – obecnie POIR)

Strona Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 
skierowanego do przedsiębiorców 
z całej Polski.

POIR – Inteligentny Rozwój

Strona Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój (POIR)
dla przedsiębiorców z kraju.

Wdrożenie wynalazku 
Strona na temat dotacji unijnych,
dotycząca tematyki nowych
technologii oraz ich wdrażania.
Projekt dla przedsiębiorców
z całej Polski. 

POPC – Polska Cyfrowa

Strona dotycząca Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Projekt skierowany do przedsiębiorców
realizujących projekty z działu
rozwoju usług elektronicznych. 

Kredyt Technologiczny

Strona na temat inwestycji w
innowacje technologiczne, dla
przedsiębiorców z całej Polski.

 

RPO - Podkarpacie 

Strona Programu Operacyjnego
dla Regionu województwa podkarpackiego
skierowana do tamtejszych
przedsiębiorców.

RPO - Opolskie 

Strona Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego.
W skrócie RPO WO. Dla przedsiębiorców
z tamtejszego regionu. 

RPO - Śląskie 

Strona na temat Regionalnego
Programu.
Projekt skierowany
dla przedsiębiorców
realizujących inwestycje

w województwie śląskim. 

RPO - Małopolska 

Strona Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, dla osób
działających w województwie 
małopolskim.

RPO - Lubelskie 

Strona Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla przedsiębiorców
województwa lubelskiego. 

Dotacje na projekty B+R

Strona na temat projektów badawczych 
i rozwojowych dla przedsiębiorców
z całej Polski. 

POPW - Polska Wschodnia 

Strona Programu Operacyjnego
Polski Wschodniej, skierowana do 
przedsiębiorców chcących realizować 
inwestycje w województwie: 
lubelskim, podkarpackim, podlaskim,
świętokrzyskim oraz 
warmińsko - mazurskim. 

 

   

 

Przydatne linki 

Poniżej polecamy przydatne serwisy o tematyce funduszy unijnych. 

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie – dokumenty
i informacje o dotacjach
z Unii Europejskiej
 

www.fundusze-europejskie.pl

Fundusze Europejskie – Pismo
Ogólnopolskie

 

www.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

 

www.arimr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
 

www.web.gov.pl

Wspieramy e-biznes – Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości
 

www.pi.gov.pl

Portal Innowacji
 

europa.eu

Europa - portal Unii Europejskiej
 

   

 

 

Kategorie: Przydatne linki ,