Dotacje unijne dla firm z Małopolski - rok 2016

dotacje unijneDotacje unijne to środki finansowe Unii Europejskiej, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dzięki którym przedsiębiorcy otrzymują wsparcie dla swoich działań i rozwoju firm. Fundusze wykorzystywane są w celu wspierania oraz restrukturyzacji gospodarek państw członkowskich, co można uzyskać wspierając przede wszystkim właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale również osoby dopiero zakładające własną działalność.

Dotację - w różnej wysokości - może otrzymać każdy, kto przedstawi oryginalny, szczegółowy i przede wszystkim realny plan rozwoju jakiejś gałęzi swego przedsiębiorstwa, zechce wprowadzać w nim innowacje i rozwijać z korzyścią dla gospodarki danego państwa. Co jakiś czas pojawiają się jednak nowe projekty - jak wyglądają dotacje dla regionu Małopolski w roku 2016?

Sekret sukcesu w 2016 roku

dofinansowanie z UniiW roku 2016 do polskich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Małopolsce trafi ponad 450 milionów złotych - właśnie w formie dotacji z funduszu europejskiego. Nic dziwnego, że wszyscy - nie tylko te firmy, które co jakiś czas występują o nowe dotacje, lecz również i te, które planują spróbować po raz pierwszy - zastanawiają się, co jest obecnie premiowane i jak osiągnąć sukces?
Trzeba tyko wiedzieć, co jest szczególnie premiowane w tym roku - i w latach kolejnych - dla regionu Małopolski. Każdy region tworzy bowiem listę priorytetów, a lokalne przedsiębiorstwa mają największe szanse na unijne dotacje, jeśli wpisują się w ustalony wcześniej zakres działań. I tak uznano, że dla lepszego, prężniejszego rozwoju Małopolski - a dzięki jej rozwojowi również w jakiejś części całej, polskiej gospodarki jest:

- nauka o życiu (life science)

- energia zrównoważona

- technologie informacyjne oraz komunikacyjne

- chemia

- produkcja metali, wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych

- elektrotechnika i przemysł maszynowy

- przemysły kreatywne i czasu wolnego

Aby uzyskać dofinansowanie w jednym z tych sektorów działalności, małopolskie firmy (z obszaru mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) będą musiały wziąć udział w jednym z organizowanych konkursów. W roku 2015 ostatni konkurs brzmiał "1.2.3 Bony na innowacje, czyli wsparcie małych projektów B+R (2015)".

W roku 2016 - i kolejnych - będzie zaś można spróbować swoich sił w konkursach działania RPO WM:

  • 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw oraz działania RPO WM
  • 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Każdy z nich wart jest zainteresowania i każdy nieco odmienny. W ramach dofinansowania można postarać się również o bony - na sfinansowanie innowacyjnych usług, bądź specjalistycznej pomocy doradczej.

Konkurs 1.2.1 - czyli przede wszystkim badania

granty na badania UniaW ramach pierwszego konkursu najważniejsze jest prowadzenie badań w laboratoriach oraz podejmowanie innych kroków, które posiadają charakter bardziej praktyczny - a zatem testach nowych produktów w rzeczywistości i sprawdzaniu, jak dany wynalazek/wynik badania można praktycznie wykorzystać. W ramach tego konkursu można przeznaczyć przyznane przez Unię Europejską fundusze na badania, testowanie, tworzenie prototypów i wszystkie związane z tym wydatki - na przykład zakup sprzętu i opłacenie personelu, który będzie wykonywał badania. 
Ile można zdobyć? Naprawdę sporo, skoro maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 25 mln zł. 

Konkurs 1.2.2 - czyli centra badań i laboratoria

W drugim konkursie dofinansowanie może zostać wydane na zakładanie nowych centrów badawczo-rozwojowych (CBR), jak również wyposażanie laboratoriów. Warto się skusić, bo dzięki temu można nawet postawić zupełnie nowe laboratorium i kupić do niego całe wyposażenie. Jeszcze nie musimy prowadzić badań - na razie przygotowujemy grunt pod przyszły sukces w tej dziedzinie.
W ramach tego konkursu dofinansowanie wynosi nawet 10 milionów złotych, jeśli chodzi jedynie o zakup dodatkowego wyposażenia, a nawet 25 milionów złotych, jeśli laboratorium nie istnieje i musimy stworzyć je od podstaw.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,