Jak aplikować o wsparcie unijne?

jak aplikować o dotacjeZarówno sytuacja gospodarcza charakterystyczna dla naszego kraju, jak i spadki koniunktury oraz zmieniająca się sytuacja poszczególnych przedsiębiorstw przyczyniają się do tego, że możemy mówić o pewnych trudnościach związanych z dostępem do kapitału pozwalającego na wdrażanie nowych inwestycji. Tymczasem wiele firm posiada nie tylko potencjał, ale także kreatywność i chęć do inwestowania, może więc liczyć się nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Szansą na wykorzystanie tego potencjału są fundusze unijne.

Jak się przygotować do aplikowania?

Ku rozpaczy wielu wnioskodawców do aplikowania o wsparcie z UE zawsze należy odpowiednio się przygotować. Na pierwszy plan wysuwa się w tym kontekście koncepcja inwestycji, nie bez znaczenia jest jednak również znalezienie Programu Operacyjnego oraz działania, w ramach którego można oczekiwać wsparcia. Osoby, które nigdy wcześniej nie miały z tym do czynienia często mają problem już z samym znalezieniem odpowiedniej instytucji, a przecież konieczne jest również dopasowanie samej inwestycji.

Jak oceniać nasze szanse?

składanie wniosku o dotacjeJuż po zaplanowaniu inwestycji i dopasowaniu konkursu, który pozwala nam na złożenie wniosku, konieczne jest wzięcie pod uwagę konkursowego charakteru procesu starania się o dofinansowanie. W praktyce oznacza to, że o wsparcie unijne będziemy rywalizować z innymi przedsiębiorcami, a na końcowy sukces szansę będą miały jedynie najlepsze projekty. Już choćby dlatego konieczne jest przeprowadzenie analizy kryteriów wyboru projektów. Wskazane jest również podjęcie takich działań, które dadzą nam szansę na uzyskanie maksymalnej liczny punktów. Tymczasem wielu przedsiębiorców spogląda na swój wniosek jedynie przez pryzmat inwestycji, nie potrafią zaś analizować aplikacji od strony dokumentacji programowej, czy też kryteriów merytorycznych. Tymczasem niejednokrotnie już niewielka modyfikacja koncepcji zwiększa jej szanse na powodzenie.

Przygotowanie wniosku i jego specyfika

Gdy analizujemy zmiany, jakie dokonały się w ciągu kilku ostatnich lat, nie możemy nie dostrzec tego, że pisanie wniosków stało się bardziej skomplikowane. Dokumentacja jest obszerna i wymaga szczegółowych analiz i opisów. Jeśli więc brak nam doświadczenia, a jednocześnie chcemy przygotować wniosek samodzielnie, błędy wydają się niemożliwe do uniknięcia. Tymczasem nawet drobne niedociągnięcia formalne są w stanie przyczynić się do tego, że projekt zostanie odrzucony jeszcze przed dokonaniem jego oceny jakościowej.

Jak wygląda rozliczanie projektu?

Tak w przypadku przygotowania wniosku o dofinansowanie, jak i w odniesieniu do samej dotacji można mówić jedynie o połowie sukcesu. Nie można zapominać i o tym, że projekt musi być też poprawnie zrealizowany i rozliczony. Często jest to zadanie wymagające i kłopotliwe. Nawet świadomość istnienia problemów związanych tak z otrzymaniem, jak i rozliczeniem dotacji, nie powinna być czynnikiem, który zniechęca do starania się o wsparcie. Przeciwnie, pozwala to na odpowiednie przygotowanie się do czekającego nas zadania. Jedna z najważniejszych decyzji wiąże się przy tym z tym, czy będziemy podejmować się tego zadania samodzielnie. Jeśli zdecydujemy się na taką opcję, przyda się nam nie tylko dużo czasu wolnego, ale i cierpliwości. 

rozliczanie projektu uniaCzęsto znacznie lepszym rozwiązaniem jest więc znalezienie kogoś, kto weźmie na swoje barki ten ciężar. Zaangażowanie w tym celu firmy doradczej przyczynia się do oszczędności czasu i kosztów, często bowiem wynagrodzenie firmy zewnętrznej jest znacznie bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów popełnionych przez nas błędów. Jeśli poprosimy o wsparcie konsultanta, będziemy mieli tez pewność, że naszym wnioskiem zajmie się osoba legitymująca się odpowiednim doświadczeniem, choć tu duże znaczenie ma również umiejętność znalezienia odpowiedniej firmy konsultingowej.

Firm zajmujących się pisaniem wniosków o wsparcie unijne nie jest wcale mało, zawsze warto więc sprawdzić zarówno ich doświadczenie, jak i referencje wystawiane przez dotychczasowych klientów. Ważne jest też określenie, jaki czas będzie niezbędny do przygotowania wniosku aplikacyjnego.