Branża IT a dotacje unijne (2014-2020)

dotacje dla ITSkrót IT oznacza technologię informacyjną (ang. Information Technology), czyli całokształt zagadnień, środków i działań, które związane są z przetwarzaniem informacji. Branża IT jest jedną z najważniejszych i najnowocześniejszych w obecnych czasach, zatem zawsze stanowiła ważną część dotacji unijnych (Unia Europejska wspiera bowiem nowoczesne technologicznie pomysły).

W każdych kolejnych latach obserwowane są jednak pewne zmiany związane z dotacjami i wsparciem konkretnych projektów - i nie ominęły one również i tej branży. Choć od początku roku 2014 minęło już 2 i pół roku, niektórzy wciąż nie wiedzą co się zmieniło. Warto o tym poczytać!

Eliminacja różnic w dostępie do Internetu

technologia informatyczna dotacjeProgram, który wydawał się w całości poświęcony wspieraniu rozwoju polskiej cyfryzacji, niestety - mimo spełniania swoich zamierzeń i ogromnego wsparcia, jakim służy - skierowany jest przede wszystkim do instytucji administracyjnych, badawczych oraz naukowych, a nie do zwykłych firm, które chcą rozwijać się w branży IT. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) służy zatem znacznie mniejszym wsparciem zwykłym przedsiębiorstwom.

Jest jednak jeden wyjątek - program POPC 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. W jego ramach przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą usprawniać dostęp Polaków do internetu, aby był on szybszy i lepszej jakości (sprawniej działał, nie zawieszał się, nie było przerw w jego dostawach i tak dalej). Projekty realizowane w ramach tego programu mogą zostać dofinansowane w aż 85% (lub w 80% jeśli dany przedsiębiorca telekomunikacyjny zarejestrowany jest w województwie mazowieckim). Projekt realizowany będzie w IV kwartale 2016 roku.

Regionalne programy dla branży IT

W latach 2014-2020 organizowanych będzie wiele konkursów związanych z branżą IT. Nie we wszystkich latach jednak odbywać się one będą we wszystkich regionach. Obecnie regionalne konkursy w tej dziedzinie odbywać się będą w województwie śląskim, opolskim, warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim. Przede wszystkim Śląsk będzie liderem w dotacjach dla branży IT. Jeśli ktoś posiada firmę zajmującą się technologiami informacyjnymi, lecz jest ona zarejestrowana w innym województwie, musi postarać się o stworzenie projektu dla konkursów ogólnych - na przykład wspierających ogólny rozwój MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Skupiając się jednak na regionalnym wsparciu dla IT, warto dodać, że maksymalna wartość każdego projektu może wynieść 200 tysięcy złotych. Dofinansowanie będzie zaś realizowane na poziomie 50% - najdroższy projekt może zatem otrzymać aż 100 tysięcy złotych wsparcia unijnego. To bardzo wiele!

dotacje w branży ITWojewództwo Śląskie może w tym roku wydać łącznie na ten cel aż 60 milionów złotych, więc w tym regionie obdzielonych zostanie najwięcej branżowych przedsiębiorstw. W województwie tym najważniejszy konkurs to Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej. Nabór do tego konkursu przewiduje się na lipiec-sierpień 2016 roku, a maksymalna kwota dotacji (która nie może wynieść więcej niż 50%), to przedział 50-500 tysięcy złotych.

W pozostałych regionach ogłaszane zaś będą następujące konkursy: - województwo opolskie - działanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach - województwo podkarpackie - poddziałanie 1.4.1 Wsparcie MŚP (inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne) - województwo warmińsko-mazurskie - poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Kategorie: Dotacje 2014-2020,