2. spotkanie ponadnarodowe dla projektu TAK


Poszukując rozwiązania problemu bezrobocia wśród europejskiej młodzieży poprzez promocję przedsiębiorczości, kilka organizacji, ośrodków edukacyjnych i uniwersytetów, połączyło swoje doświadczenia i wiedzę w dziedzinie edukacji, nowych technologii i rozwoju przedsiębiorczości w europejskim projekcie YES, Youth Unemployment: Fostering Entrepreneurial Skills.

W dniach 01-04 kwietnia w Lizbonie kilka krajów wzięło również udział w spotkaniu projektowym Development for Vocational Technical Education Centre (METGEM) of University of Bahcesehir Bahçeşehir University/METGEM from Τurkey, T.R. Governorship of Istanbul , z Τurcji, Young Businessman Association Of Turkey Bursa Branch z Τurcji, Instituto de Soldadura e Qualidade z Portugalii, Institute of Entrepreneurship Development z Grecji, Baltic Education Technology Institute z Litwy oraz Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo z Hiszpanii koncentrujące się na transferze innowacyjnych narzędzi i metodologii do dostawców VET w celu rozwoju przedsiębiorczości młodych ludzi.

Ogólnym celem spotkania było wspieranie rozwoju "poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości" u młodych bezrobotnych, wyposażenie dostawców VET w metodologie, narzędzia i kompetencje, aby byli przyszłymi edukatorami przedsiębiorczości (tj. nauczycielami/trenerami/profesjonalistami VET), a tym samym przyspieszenie nauki przedsiębiorczości wśród młodych bezrobotnych we wszystkich krajach partnerskich.


Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.