Dotacje unijne - co decyduje o przyjęciu wniosku?

składanie wniosków o dotacjeTemat dotacji unijnych jest poruszany bardzo często - to bowiem ogromna szansa dla wszystkich właścicieli własnych przedsiębiorstw do otrzymania funduszy na rozwój swych firm. Osobom, które mają dobre pomysły na własną firmę, lecz nie mają na to odpowiedniego zaplecza finansowego również mogą pomóc właśnie dotacje unijne.

Jednakże często słyszy się, że jakiś wniosek został przyjęty, a inny odrzucony. W ramach specjalnych programów prowadzonych w Urzędzie Pracy zainteresowani uczą się pisać swoje projekty unijne - jednakże nawet wśród ludzi z tej samej grupy jedni otrzymają finansowe wsparcie z Unii Europejskiej, a inni nie. Co decyduje o tym, czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony? Co warto o nich wiedzieć?

Ocena wniosku o dotacje

ocena wniosku o dotacjeWnioski składane o dotacje unijne przechodzą ostrą selekcję - wygrają jedynie najlepsze. Oczywiście, przede wszystkim wniosek musi zostać złożony w odpowiednim miejscu - przypisanym do danego Programu Operacyjnego. Tam też podlega ocenie. Ocena zaś składa się zawsze z dwóch (minimum) etapów - formalnego i merytorycznego. Ocena formalna również może być dwuetapowa - wszystko zależy od tego, czy składany wniosek nie będzie miał żadnych błędów - niektóre nieścisłości można jednak poprawiać i wówczas rozpatrywany jest ponownie. Jeśli jednak nie będzie spełniał 4 najważniejszych kryteriów formalnych, od razu zostaje odrzucony. To właśnie oznacza odrzucenie wniosku o dotacje formalnie - że nie spełnił stawianych przed nim wymagań. Przyjęcie formalne nie oznacza zaś, że wniosek jest już zaakceptowany - przeszedł jedynie pierwszy etap rozpatrywania i musi jeszcze zostać zaakceptowany merytorycznie.

Ocena formalna

Ocena formalna oznacza sprawdzenie przez specjalistów, czy dany wniosek spełnia wszystkie, postawione przed nim kryteria. Każdy program wymaga nieco innych rzeczy, ale zawsze najważniejsze są 4 z nich:

1. Złożenie wniosku we właściwej instytucji.

2. Złożenie wniosku we właściwym terminie.

3. Sporządzenie wniosku na obowiązującym formularzu.

4. Brak przeciwwskazań - to znaczy, czy składający wniosek nie jest czasem wykluczony z ubiegania się o dofinansowanie.

O co chodzi w ostatnim punkcie? Na przykład o to czy o pieniądze z Unii Europejskiej nie ubiega się właściciel firmy uznanej za dużą - choć dany program przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli wniosek nie będzie spełniał tych 4 podstawowych wymogów, od razu zostaje odrzucony. Jeśli zaś będą występowały błędy w pozostałych kryteriach - na przykład wniosek będzie pozbawiony wymaganych załączników - najprawdopodobniej wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków. Będzie miał na to kilka dni. Jeśli zrobi to właściwie i po jego poprawie wniosek będzie już kompletny, zostanie przyjęty i przekazany do oceny merytorycznej. W przeciwnym wypadku zostaje odrzucony.

Ocena merytoryczna

ocena merytoryczna wniosek o dotacje

Ocena merytoryczna jest drugim etapem weryfikacji wniosku - w tym momencie sprawdza się, czy rzeczywiście spełnia on kryteria merytoryczne, znane wcześniej każdemu wnioskodawcy, bowiem przypisane do poszczególnych programów.

Jeśli wszystkie kryteria merytoryczne są spełnione, oceniany jest również budżet - specjaliści sprawdzają, czy nie jest on przypadkiem zbytnio zawyżony i czy cały projekt ma szanse powodzenia, gdy otrzyma dotacje. Pozytywne przejście tego etapu powoduje zaakceptowanie całego wniosku - co skutkuje przyznaniem dotacji.