Otwarte zaproszenie do składania wniosków o przyznanie stypendiów indywidualnych - stypendia imienia Marie Skłodowska-Curie

Sesja zgłoszeniowa jest już dostępna: MSCA-IF-EF-ST-Standard EF, MSCA-IF-EF CAR - panel ponownego uruchamiania kariery, MSCA-IF-EF-RI - panel reintegracji, MSCA-IF-EF-SE - panel społeczeństwa i przedsiębiorczości oraz MSCA-IF-GF - stypendia globalne

Kwestia techniczna uniemożliwiła przygotowanie sesji zgłoszeniowej w przewidywanym terminie. Nasze służby rozpatrują ją tak, aby umożliwić jak najszybsze rozpoczęcie rozmowy. Można jednak znaleźć "Przewodnik dla Wnioskodawców IF-2016" (w sekcji Dokumenty dodatkowe).

Opis tematu

Cel:

Celem indywidualnych stypendiów jest zwiększenie kreatywnego i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców, pragnących zróżnicować swoje indywidualne kompetencje w zakresie nabywania umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia, mobilność międzynarodową i międzysektorową.

Stypendia indywidualne stwarzają możliwości zdobywania i przekazywania nowej wiedzy oraz pracy nad badaniami i innowacjami w kontekście europejskim (państwa członkowskie UE i kraje stowarzyszone) lub poza Europą. Program ten wspiera w szczególności powrót i reintegrację naukowców spoza Europy, którzy wcześniej pracowali w tym miejscu. Rozwija on również lub pomaga w ponownym rozpoczęciu kariery zawodowej poszczególnych naukowców, którzy wykazują duży potencjał, biorąc pod uwagę ich doświadczenie.

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Kategorie: