Zielona przedsiębiorczość - szansa na zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości promuje i rozwija dziedzinę zielonej gospodarki i przedsiębiorczości jako szansę na zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży w wieku 16-30 lat, znajdującej się w niekorzystnej sytuacji. W ramach europejskiego projektu ERASMUS+ "This is a Green's World" zostaną zorganizowane i przeprowadzone lokalne warsztaty mające na celu przeszkolenie młodych ludzi w zakresie tematów i aspektów zielonej gospodarki.

Po zakończeniu warsztatów każdy młody człowiek będzie mógł opracować zielony biznesplan, opisujący jego pomysł na ekologiczną działalność gospodarczą. Wszystkie biznesplany wszystkich uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu, a trzy najlepsze z nich zostaną wybrane w drodze konkursu internetowego.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów w mieście Larissa.

Opracowanie i koordynacja powyższych zagadnień, a także innych kwestii związanych z koordynacją, stanowiły kontekst spotkania ponadnarodowego, które odbyło się w Canterbury w Wielkiej Brytanii w dniach 15-18 marca 2016 roku. Podczas spotkania Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentował materiały szkoleniowe opracowane na potrzeby warsztatów oraz wzór biznesplanu, który zostanie wykorzystany.

Ponadto partnerzy projektu zrealizowali następujące działania podczas spotkania w Wielkiej Brytanii:

  • Przeprowadzenie warsztatów "Wspieranie młodych przedsiębiorców w systemie brytyjskim" przez Keitha Harrisona, dyrektora generalnego Rural Kent.
  • Wizyta studyjna w Commonwork Land Trust (commonwork.org.uk ), gospodarstwie rolnym z ośrodkiem szkoleniowym i specjalnymi programami dla młodych ludzi w sektorze ochrony środowiska.
  • Wizyta studyjna w projekcie No Walls Gardens: projekt zatrudnienia dla młodych ludzi z obszarów wykluczonych (nowallsgardens.org )