EQF i wolontariat!

Wolontariat to ten rodzaj pracy, który wymaga prawdziwego oddania osobistym przekonaniom danej osoby. Nie każdy może lub chce poświęcić czas na pomaganie innym w jakikolwiek sposób bez faktycznego wynagrodzenia. Praca wolontariusza może być bardzo satysfakcjonująca na wiele różnych sposobów, ale w większości przypadków po prostu się nie opłaca.

Jeśli jednak ktoś poświęci trochę czasu na zbadanie możliwości pracy wolontariackiej, przekona się, że poświęcanie czasu na wolontariat przynosi więcej korzyści niż mogłoby się wydawać. Rozwój umiejętności oraz poczucie spełnienia to mocne narzędzia, które mogą sprawić, że wolontariat stanie się cennym dodatkiem do życiorysu danej osoby.

Praca wolontariusza nie jest łatwa i nie każdy może ją wykonywać. Biorąc pod uwagę szybkie tempo, w jakim świat rozwija się każdego dnia, można założyć, że wolontariat się zmienił. Dziś potrzeba więcej umiejętności, by być wydajnym pracownikiem, i te same umiejętności są potrzebne, by być wydajnym wolontariuszem.

Na szczęście w dzisiejszych czasach istnieją sposoby, by nie tylko wykonywać pracę wolontariacką, ale także uzyskać certyfikat wolontariusza, który będzie świetnym dodatkiem do Twojego CV. Można to zrobić, certyfikując pewne ważne umiejętności, zarówno miękkie, jak i twarde, które są wymagane w pracy wolontariusza.

Istnieje wiele ważnych umiejętności, które trzeba wyćwiczyć, by zostać certyfikowanym wolontariuszem. Europejskie Ramy Kwalifikacji, odpowiedzialne za uczynienie kwalifikacji krajowych bardziej czytelnymi w całej Europie, promowanie mobilności pracowników i osób uczących się między krajami oraz ułatwianie im uczenia się przez całe życie, stworzyły listy i panele tych umiejętności.

W ramach projektu Yech konsorcjum partnerów opracowało Matrycę Kompetencji, która zawiera listę najważniejszych umiejętności na czwartym poziomie, umiejętności pośrednich według EQF, i podzieliło je na trzy różne sektory:

  1. Wiedza
  2. Umiejętności
  3. Kompetencje

Termin "Wiedza" wynik aktywności umysłowej i wewnętrznej reprezentacji znaczeń, zdarzeń i działań, które mogą wynikać z doświadczenia zawodowego lub praktycznego doświadczenia zawodowego lub praktycznego, jak również z systemu edukacji formalnej lub szkoleń. zdefiniowana. Wiedza obejmuje istniejącą teorię i znaczenie, a także wiedzę milczącą, która została nabyta w wyniku doświadczeń z (Winterton, J., Delamare Le Deist, F., Stringfellow, M., 2005).

Termin "Umiejętności" oznacza połączenie wiedzy i doświadczenia, które są wymagane do realizacji określonego projektu przyrodniczego lub intelektualnego albo do wykonywania pracy.

Termin "Kompetencje" oznacza potencjał zastosowania wiedzy, umiejętności i know-how w taki sposób, aby osoba reaguje na bieżące warunki i wymagania pracy, ale także jest w stanie dostosować się się do zmiennych środowisk pracy. Kompetencje obejmują kompetencje kognitywne kompetencje poznawcze (teoretyczne), kompetencje funkcjonalne (umiejętności lub know-how), kompetencje osobiste (zachowanie) oraz kompetencje etyczne (wartości osobiste i wartości zawodowe).

Według krajowych ankiet , które przeprowadził i przeanalizował każdy z partnerów projektu, umiejętności zawarte w matrycy kompetencji zostały ocenione na skali ważności. Ankieta zawierała pytania związane zarówno z umiejętnościami miękkimi, jak i twardymi.

Umiejętności EQF można wykorzystać jako sposób na zwiększenie swojej efektywności jako pracownika. Jako wolontariusz możesz wykorzystać te same umiejętności do certyfikowania się w ramach projektów takich jak the Yech. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź oficjalną stronę projektu i wypatruj publikacji wyników projektu, które pokażą, jak możesz zostać certyfikowanym wolontariuszem!