Projekt YOU A.C.E.! Projekt

Jeśli istnieje jeden poważny problem, z którym Unia Europejska musi się na co dzień mierzyć, to jest nim bezrobocie. W ciągu ostatnich kilku lat osiągnęło ono dramatyczny poziom. Grecja jest jednym z najbardziej dotkniętych krajów, ponieważ ma najwyższy poziom bezrobocia spośród wszystkich krajów europejskich, a następnie Włochy. Młodzi ludzie, którzy nie są zatrudnieni lub nie uczą się w wieku 20-34 lat, osiągają oszałamiający poziom 33% w Kalabrii, 32,4% w Grecji i 31,6% we Włoszech i cierpią z powodu bardzo małej liczby możliwości, które są im dane.

Projekt YOU A.C.E! ma na celu przyczynienie się do dania naszej grupie docelowej nowej nadziei. Poprzez dostarczenie ludziom nowych narzędzi i szans na poprawę ich obecnych warunków osobistych i społecznych, jak również warunków społeczności. Projekt chce wspierać wiedzę, podstawowe jak i przekrojowe umiejętności i kompetencje oraz oczywiście postawy wobec następujących wartości, poprzez wykorzystanie nieformalnych metodologii edukacyjnych.

Te metodyki to:

  • Przedsiębiorczość społeczna i poczucie inicjatywy w obszarze społecznym
  • Przedsiębiorczość i (samo)zatrudnialność oraz tworzenie nowych firm
  • Aktywne obywatelstwo, uczestnictwo społeczne i włączenie społeczne

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez stworzenie i wdrożenie bardzo ważnych produktów i mobilności mieszanej. W szczególności:

  • Platforma e-learningowa przedsiębiorczości młodzieży ''E.Y.E LEARN'', która będzie otwartym zasobem edukacyjnym złożonym z różnych narzędzi, w tym biblioteki wideo.
  • Istotne badanie i analiza profilu społecznego i edukacyjnego, stylu uczenia się, potrzeb i postaw docelowej młodzieży.
  • Nowy i innowacyjny program nauczania i kurs szkoleniowy, który zostanie przetestowany również poprzez międzynarodowe szkolenia, które odbędą się we Włoszech.

Ten innowacyjny projekt pomoże obniżyć poziom bezrobocia w cierpiących krajach europejskich. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości jako ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości będzie w stanie pomóc młodym ludziom i zachęcić ich do przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość, jedyna dziedzina, która może zapewnić możliwości dla wszystkich!