Indywidualne stypendium im. Marii Skłodowskiej Curie (MSCA IF)

Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship (MSCA IF) to zestaw grantów badawczych o dużej mobilności. Został stworzony w 1996 roku przez Komisję Europejską jako próba wsparcia badań naukowych w ERA (European Research Area), wówczas pod nazwą Marie Curie Actions. W 2014 r. zestaw został przemianowany na The Marie Sklodowska Curie Actions, mające na celu rozwój kariery i szkolenia naukowców na całym świecie i na wszystkich etapach kariery.

Od 2014 r. działania te są finansowane w ramach 8. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego, znanego również jako Horyzont 2020. Działania te są realizowane w ramach tzw. pierwszego filaru: "Doskonała Nauka".

 

Potrzebujesz szkolenia?

Napisanie wniosku jest pierwszym krokiem w tym procesie. Podobnie jak w przypadku każdego innego projektu europejskiego, istnieją parametry, których należy przestrzegać. Te działania są szczególnie wyjątkowe i proces pisania wniosku wymaga szczególnej uwagi. Szkolenia dotyczące pisania wniosku o stypendium indywidualne im. Marii Skłodowskiej Curie mogą być dla Ciebie bardzo pomocne.

Szkolenia powinny obejmować wszystko. Analiza kryteriów kwalifikowalności, właściwy proces wyboru konsorcjum oraz sposób, w jaki można skutecznie zmierzyć i przedstawić wpływ projektu to jedne z pierwszych rzeczy, których nauczysz się podczas szkolenia.

Co może zaoferować dobry kurs szkoleniowy?

Dobry kurs szkoleniowy powinien również zawierać kompletny opis procesu ewaluacji, wdrażania i oczywiście celu udanego wniosku o stypendium indywidualne Marii Skłodowskiej Curie.

Profesjonalne szkolenie może z pewnością zapewnić profesjonalny rezultat dla udanej propozycji indywidualnego stypendium Marii Skłodowskiej Curie. Programy badawcze takie jak Marie Curie mogą mieć bardzo istotny wpływ na społeczeństwo europejskie i światowe w wielu różnych dziedzinach i to właśnie czyni je tak ważnymi.

Jako lider lub członek konsorcjum realizującego projekt Marie Skłodowska Curie oczekujemy od Ciebie, że dasz z siebie wszystko, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Już dziś znajdź odpowiedni kurs szkoleniowy i dowiedz się, jak możesz to zrobić przy niewielkim wysiłku i dużym sukcesie.

absolwent